CEN115 Academic Oral Presentation

3 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN115
Ad Academic Oral Presentation
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. ELA GÜRSOY


Dersin Amacı

Resmi akademik durumlarda etkin bir sunum hazırlama ve sunma; akademik ve mesleki bağlamlara uygun makul derecede akıcılık ve anlaşılabilirlikle konuşma dili ile kendini ifade etme, İngilizce konuşmaya güven inşa etme, bilgiyi analiz etmek, sentezlemek ve değerlendirmek için eleştirel düşünme becerileri kullanmak. Akademik bağlamlarda fikirlerini desteklemek için kaynakları araştırmak ve etkin bir şekilde kullanmak

Dersin İçeriği

Öğrenciler, çeşitli konularda ileri düzeyde okuma metinleri izleyerek sınıf tartışmaları yapmaktadır. Derste öğrenciler etkili sunum tekniklerini incelemekte, kapsamlı okumalar yapmakta ve olgun içerikli ve topikal kelime dağarcığına sahip farklı işlevlerin sunumlarını yapmak için araştırma yapmaktadırlar.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Akademik Sözlü sunum konusunda derlenen metinler, makaleler

Notlar

Çevrimiçi kaynaklar, sözlü sunum videoları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bir sunuyu giriş, gövde ve sonuç bölümlerine göre düzenler
ÖÇ02 Sunumlarda ve sınıf tartışmalarında / tartışmalardaki içeriği arttırmak için etkili destek tekniklerinden faydalanır
ÖÇ03 Sunumun bölümlerini bağlamak için uygun geçişleri ve tabelaları kullanır
ÖÇ04 Edebiyat araştırması sırasında dış kaynaklardan toplanan bilgileri sıralama ve öncelik verir
ÖÇ05 Fikirleri etkili bir şekilde bir sunumda sunmak için uygun sesli ve fiziksel sunumu kullanır
ÖÇ06 Sunumlar için etkili görsel-işitsel yardımcıları hazırlar
ÖÇ07 Sunum sırasında görsel-işitsel yardımları etkili bir şekilde kullanır
ÖÇ08 Tutarlı ve istikrarlı bir şekilde bir ekip olarak sunar
ÖÇ09 Sunumlar sırasında takım üyeleri arasında tutarlılık sağlamak için uygun geçişleri ve tabelaları kullanır
ÖÇ10 Sunumlarda topikal kelimelerin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar
ÖÇ11 Sözlü ve yazılı söylem arasındaki farkların farkındalıklarını gösterir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin kapsamı ve beklentilerin konuşulması Isınma egzersizleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Sunum tekniklerinin tartışılması. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Etkili bir sunum yapmak hakkında ipucu ve çerçeve Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Etkili bir sunum için tartışma Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Katılımcılara kısa bir akademik sunum yapma ve grubun geri kalanından ve eğitmeninden yapıcı geribildirim alma fırsatı verilir. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Katılımcılar, bir önceki oturumda sağlanan geri bildirimleri uygulamaya koyarak sunumlarını tekrar yaparlar. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Katılımcılar mühendislik alanından seçilmiş bir makale okur ve onunla ilgili konuşur, soru cevaplar, ve kelime bilgisi egzersizleri yapar Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Katılımcılar bireysel olarak, bir önceki oturumda sağlanan geri bildirimleri uygulamaya koyarak sunumlarını tekrar yaparlar. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Mantıksal bir yapı ve tutarlı tasarım içeren görsel bilimsel sunumlar tartışılır, değerlendirilir. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Mantıksal bir yapı ve tutarlı tasarım içeren görsel bilimsel sunumlar geliştirilir Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Sunumlar çeşitli izleyicilerle birlikte grup halinde ve bireysel oturumlarda revize edilir. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Sunumlar çeşitli izleyicilerle birlikte grup halinde ve bireysel oturumlarda sunulur Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Sunumlar çeşitli izleyicilerle birlikte grup halinde ve bireysel oturumlarda için değerlendirilir. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Sözlü Sunumlar Dönem içi yapılanların gözden geçirilmesi Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
16 Yarıyıl Sonu Sınavları (1. hafta) Dönem içi yapılanların gözden geçirilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları (2. Hafta) Dönem içi yapılanların gözden geçirilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,44
AKTS 3 AKTS