CEN117 Introduction to Computer Engineering

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN117
Ad Introduction to Computer Engineering
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MEHMET FATİH AKAY


Dersin Amacı

Bilgisayar mühendisliği eğitimi için gereken temel seviye bilgileri anlamak ve kullanmak.

Dersin İçeriği

Sayı sistemleri, Bilgisayar ağlarına giriş, IP adresleri, Alt ağlar, Ağ maskeleri, Mantık kapıları, Karnaugh haritaları, Temel olasılık

Dersin Ön Koşulu

Ön hazırlığa gerek yoktur.

Kaynaklar

Invitation to Computer Science G.Michael Schneider & Judith Gersting, 5th Ed, 2012

Notlar

Invitation to Computer Science G.Michael Schneider & Judith Gersting, 5th Ed, 2012


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sayı sistemlerini tanır ve kullanır
ÖÇ02 Mantık kapıları ile tasarım yapabilir.
ÖÇ03 Karnaugh haritası tasarımı yapabilir.
ÖÇ04 Kombinasyonel mantık devrelerinin tasarımı


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Gerçek sayılar Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Ondalıklar Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Sayı teorisi Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Sayı tabanları Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım
5 IP adreslemenin temelleri Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 IP adres sınıfları Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Alt ağlar Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Ağ maskeleri Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 IP adres aralıkları hesaplama Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Olasılığa giriş Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Temel olasılık kavramları Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Koşullu olasılık Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Bernoulli denemeleri Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Örnek Problemler Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS