CEN125 Linear Algebra

5 AKTS - 3-1 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN125
Ad Linear Algebra
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. YILMAZ DURĞUN


Dersin Amacı

Bu dersin amaci, bilgisayar programlamasi konusuna bir giris yapmak, programlama ile ilgili genel kavramlari ortaya koymak, algoritma kavrami, algoritmalarin nasil olusturulacagi ve yapisal programlama konusuna deginmektir

Dersin İçeriği

Problem çözme. Giriş-İşlem-Çıkış süreci. Algoritma analizi ve tasarımı. Algoritmalarda kesinlik, sonluluk, etkinlik. Algoritma Dili. Sabitler, değişkenler ve ifadeler. Aritmetiksel, ilişkisel ve mantıksal işlemciler. Giriş-Çıkış deyimleri. Koşul ve tekrar deyimleri. Vektör ve matris gösterimleri. Karakter bilgi işlemleri. Altyordam ve Fonksiyon altprogramları. Yapısal bir programlama dilinde uygulamalar.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Elementary Linear Algebra 8th Edition by Ron Larson

Notlar

Elementary Linear Algebra: Applications Version 2019,Howard Anton , Chris Rorres, Anton Kaul


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Genel Matematik dersi ile ilgili bilgilerine yeni bilgiler ekler
ÖÇ02 Matrisleri, doğrusal denklem sistemlerini, determinantları ve vektör uzaylarını anlar
ÖÇ03 Matematiksel düşünme yöntemlerini anlar
ÖÇ04 Etkili sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır
ÖÇ05 Uygulama alanlarının matrisleri ve belirleyicilerini öğrenir
ÖÇ06 Doğrusal denklem sistemlerini nasıl çözebileceklerini öğrenir
ÖÇ07 Baz ve boyut kavramlarının matematiksel ve fiziksel anlamını öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Matrisler , Matris işlemleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Özel Matrisler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Temel işlemler ve uygulamalar Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Determinantlar Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Lineer denklem sistemleri ve denklem sistemlerini çözebilme Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 homojen denklem sistemleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Homojen olmayan lineer denklem sistemleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Cramer Methodu Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Gauss Eliminasyon Metodu Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Vektör Uzayları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Germe Kümeleri ve Lineer Bağımsızlık Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Baz ve Boyut Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Bir Matrisin Rankı, Çekirdek Uzayı, Satır ve Sütun Uzayları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 1 1
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 123
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,92
AKTS 5 AKTS