CEN127 General Physics 1

5 AKTS - 3-2 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN127
Ad General Physics 1
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. HACI MUSTAFA KANDIRMAZ


Dersin Amacı

Mekaniğin temel prensiplerinin öğretilmesi

Dersin İçeriği

Vektörler, bir boyuttta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton yasalarının diğer uygulamaları, İş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, sabit bir eksen etrafında dönen katı cisimler,dönme hareketi, açısal momentum ve moment

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Fundamental principles of phsics

Notlar

Fundamental principles of phsics2


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri bilir
ÖÇ02 Fizik Alanında edindiği bilgileri temel bilim ve mühendislikteki diğer alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
ÖÇ03 Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
ÖÇ04 Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
ÖÇ05 Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Giriş: Fizik ve ölçme, temel birimler Ders kitabının konu ile ilgili bölümünü çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Bir boyutta hareket Ders kitabının konu ile ilgili bölümünü çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Vektörler Ders kitabının konu ile ilgili bölümünü çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 İki boyutta hareket Ders kitabının konu ile ilgili bölümünü çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 İki boyutta hareket (devam), Hareket Yasaları Ders kitabının konu ile ilgili bölümünü çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Hareket yasalarının uygulamaları Ders kitabının konu ile ilgili bölümünü çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Hareket yasalarının uygulamaları (devam), Dairesel hareket ve hareket yasalarının başka uygulamaları Ders kitabının konular ile ilgili problemlerini çalışma Öğretim Yöntemleri:
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Dairesel hareket ve hareket yasalarının başka uygulamaları (devam) Ders kitabının konu ile ilgili bölümünü çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 İş, Enerji ve enerji transferi Ders kitabının konu ile ilgili bölümünü çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Enerji ve enerji transferi (devam), Potansiyel enerji, enerjinin korunumu Ders kitabının konu ile ilgili bölümünü çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Potansiyel enerji, enerjinin korunumu (devam) Ders kitabının konu ile ilgili bölümünü çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Doğrusal Momentum ve çarpışmalar Ders kitabının konu ile ilgili bölümünü çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Doğrusal Momentum ve çarpışmalar (devam) Problem çözümleri Öğretim Yöntemleri:
Problem Çözme
15 Katı bir cismin sabit eksen etrafında dönmesi Solution of problems Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 118
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,72
AKTS 5 AKTS