CEN106 Mathematics 2

5 AKTS - 4-0 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN106
Ad Mathematics 2
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 4-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ŞEHMUS FINDIK


Dersin Amacı

Mühendislik matematiğinin temel konularından seriler, çok değişkenli fonksiyonlar, katlı integraller, integral teoremleri konularının matematiksel bir bütünlük içinde verilmesi

Dersin İçeriği

Sayı dizileri ve serileri, kuvvet serileri, Taylor serileri. Kuadratik eğriler, kutupsal koordinatlar. Analitik geometri, vektör fonksiyonları. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, minimum ve maksimum problemleri. Çok katlı integraller ve uygulamaları. Doğrusal integral, Green teoremi. Yüzey integrali, ıraksama teoremi, Stoke teoremi.

Dersin Ön Koşulu

Yoktur.

Kaynaklar

Calculus, J. Stewart

Notlar

Yoktur.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sonsuz serileri, yakınsama ve ıraksama çerçevesinde analiz eder.
ÖÇ02 Verilen bir fonksiyonun Taylor-Maclaurin açılımlarını hesaplar.
ÖÇ03 Çok bilinmeyenli fonksiyonların kısmi türevlerini hesaplar ve anlamlandırır.
ÖÇ04 Çok katlı, eğri ve yüzey integrallerini hesaplar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 5
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İntegral uygulamaları, yay uzunluğu, hacim ve yüzey alanı hesaplama Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Parametrik eğriler Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Polar koordinatlar ve polar eğriler Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Sonsuz seriler, yakınsama testleri Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Yakınsama testleri (devam) Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Taylor ve Maclaurin serileri, Taylor yaklaşımı Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Çok değişkenli fonksiyonlara giriş, kısmi türev ve zincir kuralı Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ders Notlarını Okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Genel alanlar üzerinde iki katlı integral Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Üç katlı integral, katlı integrallerde değişken değiştirme Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Polar koordinatlarda iki ve üç katlı integral Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Yüzey alanı bulma ve eğri integralleri Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Yüzey integralleri, Green teoremi Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Stokes ve Diverjans teoremleri Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 FİNAL Ders Notlarını Okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notlarını Okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notlarını Okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 122
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,88
AKTS 5 AKTS