CEN114 Technical Writing

3 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN114
Ad Technical Writing
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. ELA GÜRSOY


Dersin Amacı

öğrencilere kendi branşlarında okuma ve yazma kabiliyeti kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili alanlarda yazma çalışmalarının yapılması

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

İnternetten ve çeşitli kitaplardan derlenen makaleler, yazılar ve paragraflar

Notlar

Teknik yazım örnekleri


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Verilen içerik ve konular üzerinde pratik yapma
ÖÇ02 Okuduğunu anlar ve hakkında konuşur.
ÖÇ03 Alanı ile ilgili makaleler okur.
ÖÇ04 Önemli bilgiyi mümkün olduğunca etkin bir şekilde aktarmayı bilir.
ÖÇ05 Dökümanın hazırlanma amacını analiz eder, hedef dinleyiciyi bilir.
ÖÇ06 Farklı yazım stillerini bilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 5
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Mobil Telefonlar: Nitelikleri ve fonksiyonları İlgili yazının Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Robotlar, android sistemler, yapay zeka sistemleri İlgili yazının Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Kontrol ve Ağ Cihazları İlgili yazının Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 İleri trendler: Her alanda bilgisayarlar İlgili yazının Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Genel önekler İlgili yazının Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Genel Sonekler İlgili yazının Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Bileşik isimler ve sıfatlar İlgili yazının Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav İlgili yazının Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
9 Tanımlama ve sınfılama İlgili yazının Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Niteleme ve kıyaslama İlgili yazının Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Teknik işlemlerin tanımlanması İlgili yazının Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Sorun çözme İlgili yazının Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Bileşenleri ve Fonksiyonları İlgili yazının Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Web Tasarımı: HTML, Temel bileşenler İlgili yazının Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 ÖNCEKİ KONULARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İlgili yazının Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu Tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrendiği konuların gözden geçirilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,44
AKTS 3 AKTS