CEN124 Circuit Theory

4 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN124
Ad Circuit Theory
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ZEKERİYA TÜFEKCİ


Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere elektrik devre teorisinin temel prensiplerini, devre analizi tekniklerini ve elektrik devrelerinin zaman domeyni analizini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği

Devre değişkenleri, devre elemanları, temel direnç devreleri, devre analizi teknikleri ve yükselteçler.

Dersin Ön Koşulu

ön koşul yok

Kaynaklar

Electric Circuits James W. Nilsson Susan A. Riedel

Notlar

Fundamentals of Electric Circuit Theory D. Chattopadhyay ve P.C. Rakshit


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Elektrik devrelerinde kullanılan temel bileşenleri tanımlamak
ÖÇ02 Matematiksel modelleme yeteneğini kazanmak
ÖÇ03 Elektrik devreleri analizinde kullanılan araç ve teknikleri öğrenmek
ÖÇ04 Elektrik devre gösterimine aşina olmak
ÖÇ05 Problem çözme becerisini geliştirmek


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 1
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 1
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Devre değişkenleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Devre elemanları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Basit direnç devreleri : Seri ve paralel devreler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Gerilim ve akım bölücü devreler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Ölçme, Wheatstone köprüsü, Üçgen-Yıldız eşdeğer devreler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Düğüm gerilimi yöntemi Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Devre Analizi Tekniklerine Giriş, Çevre akımları yöntemi Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kaynak dönüşümleri; Thevenin ve Norton eşdeğerleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Maksimum güç transferi, süperpozisyon Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Elektrik devrelerinin grafik analizleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Lineer olmayan basit devrelere giriş Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 RL ve RC devreleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Yükselteçler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 7 7
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,36
AKTS 4 AKTS