CEN116 Algorithms and Programming II

4 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN116
Ad Algorithms and Programming II
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Barış ATA


Dersin Amacı

C programlama dilini göstergeler yapılar makrolar dosyalama ve dinamik bellek yönetimi gibi ileri düzey kavramları ile ortaya koymak ve bir yazılım uygulamasının tüm aşamalarını tasarlayabilme ve gerçekleştirebilmeyi sağlamaktır

Dersin İçeriği

Yapısal programlama kavramı. C Programlama Dili, Temelleri, Veri tipleri, Deyimleri, Karakter işleme fonksiyonları. İndisli değişkenlerle işlemler. Fonksiyon altprogramları. Özyineleme. Sıralama ve Arama algoritmaları. Temel dosya uygulamaları. Dinamik değişkenler ve basit veri yapıları, Pointer, Yığıt, Kuyruk, Bağlaçlı liste

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Hanly, Jeri R., and Elliot B. Koffman. Problem solving and program design in C. Pearson, 2007.

Notlar

Deitel and Deitel, C: How to program. Pearson.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Göstergeler kavramını kullanarak gelişmiş uygulamalar geliştirmek
ÖÇ02 Yapılar ve birlikler kullanarak gelişmiş veri yapıları tasarlamak
ÖÇ03 Dosyalama işlemleri ile kayıt tutabilmek
ÖÇ04 Dinamik bellek yönetimi kavramını anlamak
ÖÇ05 Ekip çalışması ile karmaşık bir program geliştirebilmek


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 1
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Fonksiyonlara genel bakış Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Dizlere Genel Bakış Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Göstergeler I Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Göstergeler II Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Dizgiler Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Yapılar ve Birleşimler I Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Yapılar ve Birleşimler II Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Ders Notlarını Okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Dosyalama İşlemleri I Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Dosyalama İşlemleri II Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Dinamik Bellek Yönetimi Makrolar Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Bit tabanlı İşlemler Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Bağlantılı Listeler Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
14 Proje sunumları ve Değerlendirme I Değerlendirme Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
15 Proje sunumları ve Değerlendirme II Değerlendirme Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
16 Problem Çözümleri Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 7 7
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,36
AKTS 4 AKTS