CEN134 General Physics 2

5 AKTS - 3-2 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN134
Ad General Physics 2
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. HAMİDE KAVAK


Dersin Amacı

Bilgisayar mühendisliği öğrencilerine temel elektrik ve manyetik konularının öğretilmesi.

Dersin İçeriği

Elektrik alan, Gauss yasası, elektrik potansiyel, sığa ve dielektrik, akım ve direnç,doğru akım devreleri,manyetik alan, manyetik alan kaynakları,faraday yasası, indüktans

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Fundamental principles of phsics

Notlar

Fundamental principles of phsics


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Temel elektrik konularının anlaşılır kılınması 2.Bilgisayar mühendisliği amaçları doğrultusunda kullanabilme.
ÖÇ02 Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri bilir
ÖÇ03 Fizik Alanında edindiği bilgileri temel bilim ve mühendislikteki diğer alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
ÖÇ04 Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
ÖÇ05 Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
ÖÇ06 Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanır.
ÖÇ07 Fizikte problem çözme teknikleri konsunda bilgi sahibi olur.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Elektrik alanları Ders kitabında ilgili bölüme çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Elektrik alan çizgileri ve yüklü parçacıkların düzgün elektrik alan içindeki hareketi Ders kitabında ilgili bölüme çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Gauss yasası Ders kitabında ilgili bölüme çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Electrik akı yasası (devam) Ders kitabında ilgili bölüme çalışma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
5 Elektrik potansiyel Ders kitabında ilgili bölüme çalışma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 potansiyel Elektrik (devam) Ders kitabında ilgili bölüme çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
7 Uygulamalı Problem çözümü Problem çözümü Öğretim Yöntemleri:
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Sığa ve dielektrik Ders kitabında ilgili bölüme çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 akım ve direnç Ders kitabında ilgili bölüme çalışma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
11 Doğru akım devreleri Ders kitabında ilgili bölüme çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Manyetik alan Ders kitabında ilgili bölüme çalışma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
13 Manyetik alan içinde yüklü bir parçacığın hareketi Ders kitabında ilgili bölüme çalışma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
14 Manyetik alan kaynakları Ders kitabında ilgili bölüme çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Problem çözümleri Problem çözümleri Öğretim Yöntemleri:
Problem Çözme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 118
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,72
AKTS 5 AKTS