CEN209 Differential Equations

4 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN209
Ad Differential Equations
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. HAYRULLAH AYIK


Dersin Amacı

Mühendislikte çok sayıda problemi çözümleyebilmek için önce bu problemleri matematiksel ifadelerle formüle etmek ve bunlarla ilgili bazı başlangıç ve sınır koşullarını kullanarak problemlerin çözümlerini oluşturan fonksiyonları ortaya koymak. Lineer Cebirin soyut ve somut yönleriyle ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak, Matrisler ve Lineer Denklem Sistemleri ile ilgili matematisel kavramları anlamayı sağlamak. Matrisleri kullanarak sistemleri çözmek,vektör uzayları ve soyut matematiksel konuları öğretmektir.

Dersin İçeriği

Birinci basamaktan diferansiyel denklemler; Ayrılabilen denklemler, Lineer Denklemler, Tam dif. denklemler ve integral çarpanı, Yüksek basamaktan dif. denklemler,Sabit katsayılı denklemler, Belirsiz katsayılar yöntemi. parametrelerin değişimi yöntemi, Laplace dönüşümleri,Temel tanım ve teoremler Lineer denklem sistemleri,elemanter işlemler, elemanter işlemleri kullanarak homojen ve lineer sistemlerin çözümü,matrisler ve bazı özel tipteki matrisler,elemanter işlemlerle matris tersinin bulunması,determinantlar,blok ve bazı özel matrislerin determinantının bulunması,Cramer sisteminin determinantla çözülmesi,düzlemde ve uzayda vektörler,altuzaylar,lineer bağımlılık ve bağımsızlık,vektör uzaylarının bazları..

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Differantial Equation, Shepley L. Ross.

Notlar

Differantial Equation, Shaum Series.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Diferansiyel denklemilerini tanımı ve sınıflandırmasını yapabilir
ÖÇ02 Verilen bir bağıntıdan keyfi sabitleri yok ederek bir diferansiyel denklem elde edebilir
ÖÇ03 1. dereceden diferansiyel denklemlerini ve çözümlerini bilir.
ÖÇ04 Tam, Ayrılabilir, Homogeneus, Lineer ve Bernoulli methodlarını kullanabilir
ÖÇ05 Yüksek dereceden lineer denklemleri tanır ve bazı tipleri çözebilir
ÖÇ06 Bazı Lineer Denklem sistemlerini çözebilir
ÖÇ07 Laplaca Dönüşümlerini kullanarak diferansiyel denklemlerini çözebilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 5
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Diferansiyel Denklemlerin Tanımı ve sınıflandırılması Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Uygulamalı Bilimler İçin Örnekler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Birinci Mertebe Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Birinci Mertebeden Yüksek Dereceden Diferansiyel Denklemler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Sabit Katsayılı Homojen Lineer Diferansiyel Denklemler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Sabit Katsayılı Homojen Olmayan Diferansiyel Denklemler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Sınav Sorularını Hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Değişken Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Değişken Katsayılı Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 İkinci mertebeden lineer denklemlerin seri çözümleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Laplace Dönüşümü Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Birinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Sabit Katsayılı Homojen Lineer Denklem Sistemleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Sabit Katsayılı Homojen Lineer Denklem Sistemleri 1 Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Sorularını Hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Sorularını Hazırlama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 7 7
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,36
AKTS 4 AKTS