CEN213 Data Structures

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN213
Ad Data Structures
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SELMA AYŞE ÖZEL


Dersin Amacı

Temel veri yapılarını anlamak ve problem çözümünde uygulamak

Dersin İçeriği

Veri yapılarının ve algoritmalarının çalışma zamanı ve bellek gereksinimleri analizi, bagli liste, yigin, kuyruk, agac, cizge veri yapilari ve uygulamalari

Dersin Ön Koşulu

Temel C programlama bilgisi gerekmektedir.

Kaynaklar

WEISS M.A., DATA STRUCTURES ALGORITHM ANALYSIS IN C++, Addison Wesley, 1999.

Notlar

C ve C++ ile ilgili diğer kaynaklar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Veri yapılarının ve algoritmalarının çalışma zamanı ve bellek gereksinimleri analizini yapabilme yeteneğini kazanır.
ÖÇ02 Bağlı listeler, yığın, kuyruk, ağaç ve çizge veri yapıları, ve bu veri yapılarının dizi ve işaretçi temelli programlamasını kavrar.
ÖÇ03 Gerçek hayat problemlerini en etkin şekilde çözebilmek için hangi veri yapısı ve modelinin kullanılması gerektiğine karar verebilir.
ÖÇ04 Gerçek hayat problemini çözmek için en uygun veri yapısını uygular.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Veri yapısı ve veri modeli kavramlarının açıklanması, örnekler verilmesi Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
2 Program çalışma hızı ve bellek gereksinimi hesaplaması yöntemleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
3 Program çalışma hızı ve bellek gereksinimi hesaplaması yöntemlerinin örnek programlar üzerinde uygulanması Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
4 Araya ekleme sıralaması, seçmeli sıralama, kabarcık sıralaması algoritmaları ve karşılaştırılması Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
5 Birleşmeli sıralama, kümeleme sıralaması, hızlı sıralama algoritmaları ve tüm sıralama algoritmalarının karşılaştırılması Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
6 Ardışıl Arama ve İkili Arama algoritmaları, analizi ve uygulamaları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
7 Çırpı arama algoritmaları, analizi, ve uygulamaları Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Tek ve çift yönlü bağlantılı listeler ve uygulamaları Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
10 Yığın Veri Yapısı ve uygulamaları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
11 Kuyruk Veri Yapısı ve uygulamaları Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
12 Ağaç Veri Modelinin tanımlanması Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
13 İkli Ağaç, İfade Ağacı, Kümeleme Ağacı, Kodlama Ağaçları ve uygulamaları Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
14 Çizge veri modelinin tanımlanması Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
15 Çizge veri modelinin kullanımı Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
16 Yarıyıl Sonu Sınavlarına hazırlık Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS