CEN215 Data Structures Lab.

2 AKTS - 0-2 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 1 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN215
Ad Data Structures Lab.
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 0-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 2 AKTS
Yerel Kredi 1 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SELMA AYŞE ÖZEL


Dersin Amacı

Bilgilerin bilgisayar belleğinde saklanması ve bu bilgilere ulaşılması için tasarlanmış temel veri yapılarının uygulanması

Dersin İçeriği

Veri kavramı ve veri tipleri, Listeler, bağlı listeler, kuyruk, yığın, ikili ağaç, sıkıştırma algoritmaları, sıralama algoritmaları, arama algoritmaları ve uygulamaları

Dersin Ön Koşulu

Temel C programlama bilgisi gerekmektedir.

Kaynaklar

WEISS M.A., DATA STRUCTURES ALGORITHM ANALYSIS IN C++, Addison Wesley, 1999.

Notlar

C ve C++ ile ilgili herhangi bir kaynak


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Veri yapısı tasarlama
ÖÇ02 Uygun veri yapısını seçme
ÖÇ03 Algoritmaları karşılaştırma
ÖÇ04 Veri soyutlama yeteneği
ÖÇ05 Daha etkin program yazma


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Temel veri tipleri ve veri kavramı Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
2 Özyineleme kavramı Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
3 Araya ekleme, seçim, baloncuk sıralama algoritmaları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
4 Birleştirmeli, kümeleme, hızlı sıralama algoritmaları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
5 Ardışıl ve ikili arama algoritmaları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
6 Çırpı araması Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
7 Tek yönlü bağlı listeler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Çift yönlü bağlı listeler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
10 Yığın veri yapısı Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
11 Kuyruk veri yapısı Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
12 İkili arama ağacı veri yapısı Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
13 Diğer ağaç yapıları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
14 Veri sıkıştırma algoritmaları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
15 Çizge algoritmaları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
16 Yarıyıl Sonu Sınavlarına hazırlık Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 4 4
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,16
AKTS 2 AKTS