CEN263 Digital Design

4 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN263
Ad Digital Design
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MUSTAFA ORAL


Dersin Amacı

Bu ders, bu sınıfa kayıt yaptıran öğrencilere, sayısal tasarımın temellerini, özellikle kombinasyonel ve senkron ardışık devrelerin tasarımı ve analizini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği

Bu derste, giriş düzeyinde sayısal devrelerin tasarımı ve analizi anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Digital Design M. Morris Mano, Prentice Hall

Notlar

1 Fundamentals of logic Design, Fourth Edition, Charles H. Roth., Jr, West publishing company 2 Digital Logic Circuit Analysis and Design, V.P. Nelson, H.T. Nagle, J.D. Irwin, Prentice Hall 3 Digital Systems Principles and Applications, Ronald Torci, Prentice Hall.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Çeşitli sayı sistemlerindeki aritmetiği uygulayabilme
ÖÇ02 Boole Cebrinin, Mantık devre tasarımlarının sadeleştirilmesi amacıyla kullanabilme
ÖÇ03 Karnaugh haritalarını, Mantık devre tasarımlarının sadeleştirilmesi için kullanabilme
ÖÇ04 Bileşimli mantık devrelerini tasarlayabilme
ÖÇ05 En sade haliyle sonlu durum makinalarını tasarlayabilme
ÖÇ06 Senkron ardışıl sayaçları tasarlayabilme
ÖÇ07 Çoklayıcıları, kodlayıcıları basit mandalları ve iki durumluları kullanarak mantık devreleri tasarlayabilme


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İkili Sistemler Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Boole Cebri, Temel Tanımlar Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Boole Fonksiyonları Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Boole Fonksiyonlarının Sadeleştirilmesi Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Ve Değil, Veya Değil Gerçeklemeleri Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Umursanmayan Durumlar Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Toplayıcı / Çıkarıcılar Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 İkili toplayıcı çıkarıcılar Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Kod Çözücü, Kodlayıcı, Veri seçiciler Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Flip Floplar Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Yazmaçlar Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Sayıcılar Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 RAM, Hata Düzeltme Kodları Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Durum Makinalarının Temelleri, Durum Makinası Gerçeklemeleri Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 7 7
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,36
AKTS 4 AKTS