CEN265 Digital Design Lab

2 AKTS - 0-2 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 1 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN265
Ad Digital Design Lab
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 0-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 2 AKTS
Yerel Kredi 1 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MUSTAFA ORAL


Dersin Amacı

Bu ders, ders kapsamında öğretilen teori ve kavramları güçlendirecek pratik demonstrasyonlar ve uygulamalar sağlamayı amaçlamaktadır: Sayısal Tasarım

Dersin İçeriği

DoğrultucularAçıklaştırıcılar / Sıkıştırıcılar Çiftli Çoğaltma Eklenebilir Multivibratörler / Vardiyalı Kayıtlar Tevvenin ve Norton Dönüşümleri Alternatif Akım Devreleri Ayrım Devreleri Transformatörler Logic Gates Schmitt Tetikleme Çalışma Amplifikatörleri Kodlama ve hata ayıklama teknikleri Çoklayıcılar, bellek ve programlama mantığı dizileri (PLA) yoluyla Boolean işlevleri uygulanması

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Digital Design M. Morris Mano, Prentice Hall

Notlar

1 Fundamentals of logic Design, Fourth Edition, Charles H. Roth., Jr, West publishing company 2 Digital Logic Circuit Analysis and Design, V.P. Nelson, H.T. Nagle, J.D. Irwin, Prentice Hall 3 Digital Systems Principles and Applications, Ronald Torci, Prentice Hall.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Lojik çipler ile pratik deneyler kurarak mantıksal devrelerle dizayn becerisi kazanır
ÖÇ02 Lojik ve elektronik cihazları kurarak pratik öğrenime sahip olma
ÖÇ03 Senkron ve asenkron devre dizaynı ile endüstriyel ürün geliştirir.
ÖÇ04 Temel sayısal sistemleri analiz edebilecektir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 1
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Lab'da öğrenci grupları oluşturma. Sayı sisyemleri ve temel kapıları gözden geçirme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
2 Laboratuvar deneylerinin ilanı Ders notunda ilgili bölümü okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
3 Multivibratörler, Ders notunda ilgili bölümü okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
4 Kodlama ve hata tahmin teknikleri Ders notunda ilgili bölümü okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
5 Boolean fonksiyonları Ders notunda ilgili bölümü okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
6 Sayaçlar Ders notunda ilgili bölümü okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
7 Seviye modlu ardışık ağlar Ders notunda ilgili bölümü okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Darbe modlu ardışık şebekeler Ders notunda ilgili bölümü okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
10 Mantık devrelerindeki tehlikeler ve bunların ortadan kaldırılması Ders notunda ilgili bölümü okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
11 enar tetiklemeli D Flip-Flop Ders notunda ilgili bölümü okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
12 ROM'lu ardışık ağ tasarımı ve PLD'ler, Ders notunda ilgili bölümü okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
13 MSI ile ardışık ağ tasarımı Entegre devreler Ders notunda ilgili bölümü okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
14 Telafi Deneyleri grup1 Ders notunda ilgili bölümü okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
15 Telafi deneyleri 2. grup Ders notunda ilgili bölümü okumak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 4 4
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,16
AKTS 2 AKTS