UTD201 Türk Dili I

2 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod UTD201
Ad Türk Dili I
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 2 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. SEVGİ EŞLİ


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türkçenin zenginliğini kavratmak, yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili bir Türkçe kullandırabilmek, dil ve kültür arasındaki ilişkiyi kavratarak dilin önemini aşılamak, yazışmalarda dikkat edilmesi gereken kuralları kavratmaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste dil, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan, dilekçe ve öz geçmiş yazımı, imla ve noktalama konuları anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Korkmaz Zeynep (2005), Türk Dili ve Kompozisyon Ankara Ekin Kitabevi.

Notlar

Ders Notları: Öğr. Gör. Sevgi Eşli


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Dilin birey ve toplum için önemini kavrar.
ÖÇ02 Dilin toplum için önemini kavrar.
ÖÇ03 Kültürün temel unsurlarını bilerek dille olan ilişkisini açıklar.
ÖÇ04 Ana dili, ortak dil, konuşma dili, yazı dili, edebi dil, lehçe ve ağız gibi kavramları doğru kullanır.
ÖÇ05 Dil mantığını, dünyadaki dillerin oluşum evresini açıklar.
ÖÇ06 Türkçenin bu diller arasındaki yerini açıklar.
ÖÇ07 Türkçenin tarihi gelişimini açıklar.
ÖÇ08 Dil Devriminin Türkçenin tarihi gelişiminde nasıl bir işleve sahip olduğunu anlatır.
ÖÇ09 Türkçenin ses yapısını ve bu yapının gerektirdiği ses olaylarını yazılı ve sözlü olarak doğru kullanır.
ÖÇ10 Yazım kurallarına uyar.
ÖÇ11 Yazışma kurallarını bilir ve örnekler sunar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 5
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dilin tanımı, birey ve toplum için önemi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Dil ile kültür ilişkisi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Dilin Türleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Dillerin doğuşu ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
5 Türkçenin gelişimi ve tarihi evreleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Türkiye Türkçesi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Ses Bilgisi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Ses Olayları I Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Ses Olayları II Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Yazım Kuralları I Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Yazım Kuralları II Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Noktalama İşaretleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Yazışmalar Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Yazışma Uygulamaları ve Değerlendirmeleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 4 4
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,16
AKTS 2 AKTS