CEN223 Internet Communication

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN223
Ad Internet Communication
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FATİH ABUT


Dersin Amacı

Bu dersin amacı internette kullanılan iletişim protokollerini tanıtmaktır. İçerik ana hatlarıyla Ethernet ve CSMA/CD, IP adresleme, subnetting ve yönlendirme, TCP / IP paketi ve bazı popüler uygulama katmanı protokollerini kapsamaktadır.

Dersin İçeriği

OSI referans modeli. IEEE 802.3 Ethernet ve libpcap API. IP ve subnetting. Yönlendirme. ICMP. UDP. TCP bağlantı yönetimi. TCP yeniden iletim zaman aşımı mekanizması ve akış kontrolü. TCP tıkanıklık kontrolü. Ağ simülasyonu ve OTcl programlama. HTTP. E-Posta Protokolleri: SMTP, POP3, IMAP. VoIP: SIP, RTP, RTCP.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

1. Network Management: Principles and Practice; by Mani Subramanian; Addison Wesley; 2000; ISBN 0-201-35742-9

Notlar

2. Russell Bradford, “The Art of Computer Networking”, Pearson Prentice Hall, 2007 3. Andrew S. Tanenbaum. Computer Networks, 5th edition, Pearson, ISBN: 978-0132126953


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İnternet iletişiminin temelleri ve OSI referans modeli hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ02 Ethernet ve CSMA / CD detayları hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ03 IP adresleme ile alt ağlar ve yönlendirme tabloları oluşturma yeteneğine sahip olur.
ÖÇ04 TCP'nin bağlantı yönetimi, yeniden iletim, akış ve tıkanıklık kontrol mekanizmalarının detayları hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ05 Bazı popüler uygulama katmanı protokollerinin ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olur.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 5
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 OSI referans modeline giriş Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
2 Ethernet ve CSMA/CD Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 İnternet Protokolü (IP), ICMP, IP Subnetting ve Yönlendirme: Bölüm 1 Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 İnternet Protokolü (IP), ICMP, IP Subnetting ve Yönlendirme: Bölüm 2 Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 UDP, TCP Temelleri ve Bağlantı Yönetimi Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 TCP Yeniden İletim Zaman Aşımı Mekanizması ve Akış Kontrolü Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 TCP Tıkanıklığı Kontrolü Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Ders Notlarını Okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Winsock ve Unix Soket API'leri ile UDP / TCP Programlama / Thread Yönetimi Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 NS-2 ile Ağ Simülasyonu ve OTcl Programlama Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 HTTP, URI ve HTML: Bölüm 1 Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 HTTP, URI ve HTML: Bölüm 2 Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 FTP, E-Mail, ve DNS Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Voice over IP: SIP, RTP and RTCP Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Student Presentations Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notlarını Okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notlarını Okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS