CEN204 Numerical Analysis

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN204
Ad Numerical Analysis
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ZEKERİYA TÜFEKCİ


Dersin Amacı

Öğrencilere matematiksel problemlerin, nümerik yaklaşım teknikleri kullanılarak çözülmesini ve analizini öğretmek.

Dersin İçeriği

Matris tersinin alınması ile ilgili nümerik tekniklerin araştırılması ve uygulamaları, doğrusal denklem sistemleri ve optimizasyon, sınırlı fark ifadeleri, interpolasyon ve yaklaşım, nümerik türev alma ve integrasyon.

Dersin Ön Koşulu

ön koşul yok

Kaynaklar

Numerical Analysis David Kincaid Ward Cheney

Notlar

Numerical Analysis Timothy Sauer


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bir çok nümerik yöntem için hata analizi yapabilir.
ÖÇ02 Cebirsel bir denklemi uygun bir nümerik analiz yöntemiyle çözebilir.
ÖÇ03 Lineer denklem sistem denklemlerini uygun bir nümerik yöntemle çözebilir.
ÖÇ04 Nümerik yöntemleri kullanarak bir fonsiyonun benzerini bulur.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bilgisayar aritmetiği Der notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Kayan Noktalı Sayılar ve Yuvarlama Hataları Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Mutlak ve Göreceli Hata Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Lineer olmayan denklemlerin çözümleri Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Yarılama Yöntemi Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Newton Yöntemi Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Lineer denklem sistemlerinin çözümü Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Matris cebiri Ders Notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 LU ve Cholesky Çarpanlarına ayırma Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Pivotlama ve algoritma oluşturma Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Fonksiyonlara yaklaşım Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Polinom İnterpolasyonu Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Divided Differences Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Hermite Enterpolasyonu Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Sayısal Türev ve İntegral Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
17 Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS