CEN202 Programming Languages

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN202
Ad Programming Languages
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SELMA AYŞE ÖZEL


Dersin Amacı

Programlama dillerinin temel özelliklerini ve programlama ortamlarını tanımlamak; yeni bir programlama dili geliştirebilmek için yeterli alt yapıya sahip olmak; programlama dillerinin temel kavramlarını kullanarak daha doğru kod yazmayı sağlamak; her dilin hangi amaçla kullanılacağına karar verebilmek; yeni dilleri öğrenmede kolaylık sağlamak; Lisp ve Prolog gibi fonksiyonel ve mantıksal programlama dillerini kullanabilmek.

Dersin İçeriği

Programlama dillerinin yapıları. Sözdizimi ve anlamı tanımlama. Sözlük ve yazım kuralı analizi. İsimler, bağlanmalar, tip kontrolü ve faaliyet alanı. Veri tipleri. İfadeler ve atama deyimleri, kontrol yapıları. Altprogramlar. Soyut veri tipleri ve özetleme yapıları.

Dersin Ön Koşulu

Temel programlama bilgisi

Kaynaklar

Sebesta, R., Concepts of Programming Languages (11th Edition), Pearson, 2016.

Notlar

C, C++, C#, Java, Python, Perl, LISP, Prolog, ML, Haskel, Scheme, Ada dilleri için derleyiciler/yorumlayıcılar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Programlama dillerinin temel kavramlarını açıklar.
ÖÇ02 Bir programlama dilinin nasıl geliştirildiğini tanımlar.
ÖÇ03 Derleyicilerin ve yorumlayıcıların işleyişini tanımlar.
ÖÇ04 Gerçek hayat uygulaması için doğru programlama dilini seçebilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 5
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Programlama dillerinin temel kavramlarını öğrenmenin gerekliliği Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 Yazım biçimi ve anlamın ifade edilmesi Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
3 Sözlüksel ve Yazım biçimsel analiz Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
4 Değişkenkler için isimler, bağlanma, tip kontrolü, kapsam Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
5 Veri tipleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
6 Deyimler ve atama ifadeleri Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 Kontrol yapıları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Arasınav Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Soyut veri tipleri ve soyutlama Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 Alt programlar Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
11 Alt programların derleyicilerde gerçekleştirilmesi Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
12 Eş zamanlılık Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
13 Fonksiyonel Programlama Dilleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
14 Mantıksal Programlama Dilleri Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
15 LISP ve Prolog ile örnek uygulamalar Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
16 Final Sınavına hazırlık Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
17 Final Sınavı Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS