UTD202 Türk Dili II

2 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod UTD202
Ad Türk Dili II
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 2 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. SEVGİ EŞLİ


Dersin Amacı

Türkçenin zenginliğini kavratmak, yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili bir Türkçe kullandırabilmek, Türkçenin yapısal va anlamsal özelliklerini tespit ettirmek, sözlü ve yazılı anlatım türlerini tespit ettirmek ve kullandırmak.

Dersin İçeriği

Yapı Bilgisi, Cümle bilgisi, Yazılı ve sözlü anlatım türleri, anlatım bozuklukları.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Korkmaz Zeynep (2005), Türk Dili ve Kompozisyon Ankara Ekin Kitabevi.

Notlar

Ders Notları: Öğr. Gör. Sevgi Eşli


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Türkçedeki sözcüklerin yapı özelliklerini, ek-kök-gövde kavramlarını açıklar.
ÖÇ02 Yapım ve çekim eklerinin işlevlerini kavrar, örnekler verir.
ÖÇ03 Cümlenin öğelerini kavrar, cümlede görevli sözcükler arasındaki anlamsal ve yapısal ilişkiyi açıklar.
ÖÇ04 Cümle türlerini bilir, aralarındaki farkları açıklar.
ÖÇ05 Sözlü ve yazılı anlatımda sık karşılaşılan anlatım bozukluklarını görür, gerekli düzeltmeleri yapar.
ÖÇ06 Kompozisyon kavramını açıklar ve kompozisyon kurallarına uygun yazar ve konuşur.
ÖÇ07 Anlatım türlerini bilir, örnek anlatımlar üzerinde bunları tespit eder ve örnekler sunar.
ÖÇ08 Anlatım türleri ve teknikleriyle ilgili ayrıntıların farkına varır, örnekleri teorik bilgilerle açıklar.
ÖÇ09 Düşünce yazıları hakkında bilgi verir, örnek düşünce yazıları kaleme alır.
ÖÇ10 Sözlü anlatım türlerini bilir ve aralarındaki farkları tespit eder. Örnek konuşmalar hazırlar.
ÖÇ11 Duygu ve düşüncelerini doğru ve etkili bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 5
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Türkçenin Yapı Özellikleri: Çekim Ekleri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Türkçenin Yapı Özellikleri: Yapım Ekleri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Türkçede Cümle Kuruluşu ve Cümlede Görevli Öğeler Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Cümle Türleri ve Özellikleri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Anlatım Bozuklukları: Yapısal Bozukluklar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Anlatım Bozuklukları: Anlamsal Bozukluklar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Kompozisyon Bilgileri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Anlatım Teknikleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları: Teorik Bilgi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Anlatım Teknikleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları: Uygulamalar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Düşünce Yazıları: Teorik Bilgi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Düşünce Yazıları: Uygulamalar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Sözlü Anlatım Türleri: Teorik Bilgi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Sözlü Anlatım Türleri: Uygulamalar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Türk ve Dünya Edebiyatından Seçilen Örnek Metinlerin Değerlendirilmesi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 4 4
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,16
AKTS 2 AKTS