CEN218 Signals and Systems

3 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN218
Ad Signals and Systems
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. RAMAZAN ÇOBAN


Dersin Amacı

Bu ders Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine veri iletişimi, devre tasarımı, kontrol, görüntü ve konuşma işlemleri için yararlı olan temel matematiksel kavramları sağlamayı amaçlamaktadır. MATLAB tabanlı örnekler yazılım geliştirme süreçlerine paralel olarak, sinyal işleme öğretiminin geliştirilmesini sağlamaktadır.

Dersin İçeriği

Sinyallerin Sınıflandırılması ve Temel Sinyal Özellikleri. Bazı MATLAB Örnekleri. Doğrusal Zamanlı Değişkenli (LTI) Zaman Alan Modelleri: Sürekli zaman sistemleri. Temel sistem özellikleri. Türevsel denklemlerle tanımlanan nedensel LTI sistemleri.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

SCHAUM’S OUTLINES OF SIGNALS & SYSTEMS

Notlar

SCHAUM’S OUTLINES OF SIGNALS & SYSTEMS


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Temel sinyal özelliklerini kavrayabilme
ÖÇ02 Doğrusal zamanlı değişmeyen (LTI) sistemleri zaman alanında analiz etme
ÖÇ03 LTI sistemlerini frekans alanında analiz etme
ÖÇ04 Laplace dönüşümünü anlama ve LTI sistemlerini s alanında analiz etme
ÖÇ05 Z dönüşümünü anlama ve LTI sistemlerini z alanında analiz etme
ÖÇ06 Rastgele girdileri olan LTI sistemlerini analiz etme


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 1
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Sinyallerin Sınıflandırılması Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Temel Sistem Özellikleri. Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Doğrusal Zamanlı Değişkenli (LTI) Sistemler Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Doğrusal Sistemlerin Zaman Alan Modelleri Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 LTI Sistemlerin Zaman Alan İncelemesi Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Doğrusal Sistemlerinin Frekans Domain Modelleri Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Frekans Domain Modellerinin Analizi Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notları ve ders kitabına çalışma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 LTI Sistemlerinin Frekans Domain Modelleri Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 LTI Sistemlerinin Laplace Dönüşümü Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 LTI Sistemlerinin Laplace Modelleri Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Doğrusal Sistemlerin Laplace Dönüşümü Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 LTI Sistemlerinin z-Dönüşümü Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 LTI Sistemlerinin z- Modelleri Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Rasgele Girişli LTI Sistemleri Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve ders kitabına çalışma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve ders kitabına çalışma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,44
AKTS 3 AKTS