CEN220 Probability and Statistics

6 AKTS - 3-1 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN220
Ad Probability and Statistics
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MEHMET FATİH AKAY


Dersin Amacı

Olasılık ile ilgili kavramların tanıtımı ve olaylarla ilişkilendirilmesi.

Dersin İçeriği

Olasılık, koşullu olasılık, Bernoulli denemeleri, rasgele değişken kavramı, dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, özel rasgele değişkenler, koşullu dağılımlar, bir rasgele değişkenli fonksiyonlar, ortalama ve varyans, iki rasgele değişkenli fonksiyonlar, koşullu beklenen değer, stokastik prosesler, stokastik girişli sistemler, güç spektrumu, ayrık zamanlı prosesler, poisson prosesi.

Dersin Ön Koşulu

Ön hazırlığa gerek yoktur.

Kaynaklar

“Statistics for Business and Economics” Paul Newbold, William L. Carlson and Betty Thorne, Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, cop. 2007, 7th ed.

Notlar

Navidi, William (2019) Statistics for Engineers and Scientists, 5th ed., McGraw Hill.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Olasılık ve koşulluk olasılık tanımlarını öğrenir.
ÖÇ02 Bernoulli denemelerini öğrenir.
ÖÇ03 Rastgele değişken kavramını ve rastgele değişken türlerini öğrenir.
ÖÇ04 Beklenen değer ve varyans kavramlarını öğrenir.
ÖÇ05 Rastgele fonksiyon kavramını öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Olasılığa giriş Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Küme teorisi ve şartlı olasılık Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Bernoulli denemeleri Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Rastgele değişkenler Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Kümülatif dağılım fonksiyonu Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Olasılık yoğunluk fonksiyonu Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Özel rastgele değişkenler Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Ayrık rastgele değişkenler Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Koşullu dağılımlar Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Asimptotik yaklaşımlar Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Bir rastgele değişkenin fonksiyonları Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Beklenen değer hesabı Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 İki rastgele değişken Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Örnek problemler Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 1 1
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 28 28
Toplam İş Yükü (Saat) 153
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,12
AKTS 6 AKTS