CEN301 Data Management and File Structures

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN301
Ad Data Management and File Structures
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SELMA AYŞE ÖZEL


Dersin Amacı

Verinin ikincil saklama birimlerinde (disk, CD, vb.) en etkin şekilde saklanması ve erişim tekniklerinin öğrenilmesi ve varlık ilişki modeli ile gerçek hayat verilerinin etkin işleme için soyutlanması.

Dersin İçeriği

Veri saklama ve dizinleme yöntemlerine bakış.Diskler ve dosyalar. RAID sistemleri. Disk alanı yönetimi. Kayıtlardan oluşan dosyalar. Ağaç yapılı dizinler (ISAM, B artı Ağacı). Çırpı dizinleri (statik çırpı genişletilebilir çırpı, doğrusal çırpı dizinleri). İkincil anahtar araması (k-boyutlu ağaç, klavuz dosyaları). Harici sıralama. Varlık ilişki modeli ile veri soyutlama. Veritabanı yönetim sistemleri kavramlarına giriş.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

R.Ramakrishnan, J.Gehrke, "Database Management Systems", McGraw Hill, 2003.

Notlar

A. L. Tharp, "File Organization and Processing", John Wiley & Sons, 1988.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İkincil saklama birimlerinin fiziksel özelliklerini kavrar.
ÖÇ02 RAID sistemlerini, disk alanı yönetimi, tampon yönetimi, kayıt ve sayfa yapılarını kavrar.
ÖÇ03 Ardışıl ve doğrudan erişimli dosya yapılarını nerede kullanacağına karar verir.
ÖÇ04 Harici sıralama algoritmalarını ve performans analizlerini inceler.
ÖÇ05 İkinci anahtar arama yöntemlerini ve kullanımlarını tanımlar.
ÖÇ06 Varlık ilişki modelini kullanarak gerçek problemleri çözebilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 1
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İkincil saklama birimlerinin fiziksel özellikleri. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 RAID sistemlerine genel bir bakış. Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
3 Disk alanı yönetimi, tampon yönetimi, kayıt ve sayfa yapıları. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
4 Ardışıl dosya yapıları ve ardışıl dosya işlemlerinin performansı. Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
5 Direkt erişimli dosya yapıları. (ISAM, B artı ağacı dizin yapıları) Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
6 Direkt erişimli dosya yapıları. (Statik, genişletilebilir ve doğrusal çırpı dizin yapıları) Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 Direkt erişimli dosya yapılarının performans analizleri. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Harici sıralama algoritmaları Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 Harici sıralama algoritmalarının performans iyileştirmeleri ve analizleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
11 İkincil anahtar araması (k-d ağaçları ve klavuz dosyaları) Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
12 Veritabanı sistemlerine giriş ve varlık ilişki modeli temel kavramları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
13 Varlık ilişki şemaları Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
14 Varlık ilişki şemaları ile örnek uygulamalar Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
15 Veritabanlarında bütünleyici sınırlamalar Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavlarına hazırlık Ders notlarının okunması, problem çözme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması, problem çözme Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS