CEN351 Linear Systems

3 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN351
Ad Linear Systems
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. RAMAZAN ÇOBAN


Dersin Amacı

Dersin amacı lineer ayrık zaman sistemlerinin analiz yöntemleri hakkında temel bilgi vermek ve diğer derslere hazırlık yapmaktır.

Dersin İçeriği

Fourier serileri, Fourier dönüşümü, sürekli ve ayrık zamanın transfer fonksiyonları Sistemler, geçici ve kararlı durum tepkisi, doğal tepki ve kararlılık, konvolüsyon.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Modern Control Systems (11ed., PH, 2007,Dorf R.C., Bishop R.H. )

Notlar

Modern Control Systems (11ed., PH, 2007,Dorf R.C., Bishop R.H. )


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
ÖÇ02 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi
ÖÇ03 Mühendislik problemleri ile ilgili yaklaşımları, prosedürleri, trade-off'ları ve sonuçları sorgulama becerisi
ÖÇ04 Rastgele girdileri olan doğrusal sistemlerini analiz etme


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Sistem kavramı, girdi ve çıktı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Ayrık zaman ve sürekli zaman Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Sık kullanılan sinyaller, örneğin darbe, basamak, darbe, sinüzoid, üstel Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Koşu integrali, koşu toplamı, ilk fark Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Konvolüsyon, dürtü yanıtı, adım cevabı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Frekans tepkisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Doğrusallık, zaman-değişmezlik, kararlılık ve invertabilite gibi sistem özellikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Sistemlerin paralel uygulanmasına kıyasla kademeli uygulama Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Doğrudan form I ve II akış grafikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Fourier Dönüşümünün tanımı temel alınarak hesaplanması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Dürtü, basamak, dikdörtgen, üçgen ve sinüsoidal fonksiyonları içeren bazı standart sinyaller için Fourier Dönüşümü Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Fourier Dönüşümü, kaydırma, konvolüsyon, türev alma, integral, modülasyon ve örnekleme teoremi gibi özellikler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Matlab'ın temel komutlarını, grafik işlevlerini ve dijital sinyal işleme araç kutusunun kullanımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Final Sınavı Final Sınavı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,44
AKTS 3 AKTS