CEN346 Computer Networks Lab

2 AKTS - 0-2 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 1 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN346
Ad Computer Networks Lab
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 0-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 2 AKTS
Yerel Kredi 1 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MEHMET FATİH AKAY


Dersin Amacı

Bilgisayar ağlarının temel konsepti olan mimari ve algoritmaları ileri düzeyde anlamak ve uygulamak.

Dersin İçeriği

Bilgisayar ağları ve İnternet, İnternet nedi, paket anahtarlama ve devre anahtarlama, gecikme ve kayıp, protokol katmanları, uygulama katmanı, HTTP, FTP, SMTP, MIME, IMAP, DNS, iletim katmanı, basit tekilleyici UDP, güvenli transferin temelleri, TCP, TCP segment formatı, TCP tıkanıklık kontrolu, TCP akış kontrolü. Wireshark uygulamaları.

Dersin Ön Koşulu

Ön hazırlığa gerek yoktur.

Kaynaklar

Computer Networking: A Top-Down Approach by Kurose & Ross 7th edition, ISBN-10: 9780133594140

Notlar

Computer Networking: A Top-Down Approach by Kurose & Ross 7th edition, ISBN-10: 9780133594140


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Ağ kurmak için gereken minimum cihaz ve yazılım ihtiyacını belirleyebilir.
ÖÇ02 Kurulmuş bir ağda ortaya çıkabilecek problemlerin kaynağını tespit etme becerisine sahip olur.
ÖÇ03 Çeşitli protokol bilgilerini kullanmayı öğrenmek
ÖÇ04 Ağ katmanı tasarım sorunları, yönlendirme algoritmaları, Tıkanıklık kontrol algoritmaları, İnternet iletişimi, internette ağ katmanı ile ilgili bilgi sahibi olur.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 1
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ağ ve Internet Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
2 Paket ve devre anahtarlama Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
3 Gecikme Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
4 Ağ katmanları Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
5 Uygulama Katmanı, HTTP protokolüne giriş. Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
6 Kalıcı olan ve olmayan bağlantılar. HTTP mesaj formatları. Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
7 FTP ve dosya transferi. FTP mesaj formatları. Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Elektronik Posta ve SMTP Protokolü. DNS protokolüne giriş. Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
10 DNS çalışma prensipleri. Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
11 Taşıma Katmanı Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
12 UDP protokolü. Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
13 TCP protokolüne giriş ve güvenli veri iletimi. Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
14 TCP tıkanıklık kontrolü. Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
15 Örnek problemler Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 4 4
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,16
AKTS 2 AKTS