CEN350 Database Management Systems

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN350
Ad Database Management Systems
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SELMA AYŞE ÖZEL


Dersin Amacı

Gerçek hayat uygulamaları için en etkin veritabanını tasarlayabilme, geliştirebilme ve programlayabilme. SQL dilini etkin şekilde kullanabilme.

Dersin İçeriği

Veritabanı sistemlerine genel bir bakış. Varlık ilişki şemaları ve veritabanı tasarımı. İlişkisel model. İlişkiler üzerindeki bütünleyici sınırlamalar. SQL DDL ile ilişkileri (tabloları) tanımlama ve güncelleme. Şema iyileştirme ve normal formlar. İlişkisel cebir ve ilişkisel cebir operatörlerini kullanarak etkin sorgu yazma. SQL ile sorgu, sınırlama ve tetik tanımlama. Görünümler. Veritabanı uygulama geliştirme. İlişkisel cebir operatörleri için algoritmalar. İlişkisel cebir operatörlerin değerlendirilmesi. Tipik bir ilişkisel sorgu eniyileyicisi. İşlem (transaction) yönetimi. Eşzamanlılık kontrolü. Veritabanı çökmesinin iyileştirilmesi.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

R.Ramakrishnan, J.Gehrke, "Database Management Systems", McGraw Hill, 2003.

Notlar

SQL ile ilgi herhangi bir kaynak


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Gerçek hayat problemlerini varlık-ilişki modeli ile soyutlayarak, bilgisayar ortamında çözüm geliştirilmesi için hazırlık yapabilme.
ÖÇ02 Geliştirilen varlık-ilişki modelini kullanarak veritabanı oluşturabilme.
ÖÇ03 Veritabanında yer alan veriyi işleyebilmek için en etkin sorguları oluşturabilme.
ÖÇ04 Veritabanı yönetim sistemlerinin programlama dilleri ile birlikte kullanımını uygulayabilme.
ÖÇ05 Bir veritabanında verileri işlemek için etkili sorgular yazabilme.
ÖÇ06 SQL dilini etkin bir şekilde kullanabilme.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Veritabanı temel kavram ve tanımlamaları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 İlişkisel veri modeli ve varlık-ilişki şemaları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
3 Veritabanı şemasını iyileştirme ve normal formlar Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
4 SQL DDL komutları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
5 İlişkisel cebir işlemleri ve sorgu oluşturma Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
6 SQL DML komutlarına giriş, SELECT deyimi ile sorgu oluşturma Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 SELECT deyimi ile karmaşık sorgular Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 SQL ile kamaşık bütünlük sınırlamalarının tanımlanması, tetikler ve aktif veritabanları Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 Veritabanı uygulama geliştirme, bir programlama dili ile SQL kullanımı, dinamik SQL, saklı yordamlar Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
11 Sorgu işleme: ilişkisel cebir operatörlerinin algoritmaları ve performans analizleri. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Sorgu işleme: Sorgu planı oluşturma ve sorgu eniyileme. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Transaction yönetimi Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Eş zamanlılık kontrolü Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Veritabanı güvenliği Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Final sınavına hazırlık Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması, problem çözme Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS