CEN352 Software Engineering

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN352
Ad Software Engineering
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. HAVVA ESİN ÜNAL


Dersin Amacı

En güncel ve geçerli yazılım mühendisliği standartları hakkında bilgiler vermek, uygulamaya yönelik çözümler üzerinde durmak, geliştirme sürecinde kullanılmak üzere standartlardan türetilmiş bir belge kümesinin şablonlarını vermek, proje yönetimi hakkında bilgiler vermek.

Dersin İçeriği

Yazılım Mühendisliğine Giriş, Yazılım Geliştirme Süreçleri, Yazılım İsterleri Çözümlemesi, Yazılım Tasarımı, Arayüz Tasarımı, Yazılım Gerçekleştirimi, Proje Yönetimi, Yazılım Kalitesi Ve Standartları , Yazılım Testi, Yazılım Bakımı, UML Diyagramları, UML Diyagramları Uygulamaları, Örnek Uygulamalar.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Ian Sommerville, Software Engineering, Global Edition, Pearson, 2015

Notlar

Timothy C. Lethbridge and Robert Laganière Object-Oriented Software Engineering: Practical Software Development using UML and Java, McGrawHill


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Yazılım geliştirme süreçlerini bilir
ÖÇ02 Yazılımı ve arayüz tasarımını yapar
ÖÇ03 Yazılım gerçekleştirim için temel kuralları uygular
ÖÇ04 Yazılımın test ve bakım süreçlerini planlar ve uygular
ÖÇ05 Başarılı projelerin ortak yönlerini bilir ve örnekler
ÖÇ06 Bir projede ekip çalışması yeteneği kazanır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Yazılım Müh. Giriş Kaynakların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
2 Yazılım Geliştirme Süreçleri Kaynakların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
3 Yazılım Gereksinimlerinin Belirlenmesi Kaynakların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
4 Yazılım Tasarımı Kaynakların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
5 Arayüz Tasarımı Kaynakların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
6 Yazılım Gerçekleştirimi Kaynakların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
7 Proje Yönetimi Kaynakların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Yazılım Kalitesi Ve Standartları Kaynakların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
10 Yazılım Testi Kaynakların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
11 Yazılım Bakımı Kaynakların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
12 UML Diyagramları Kaynakların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
13 UML Diyagramları Uygulamaları Kaynakların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
14 Basit Düzey Örnek Uygulamalar Kaynakların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
15 İleri Düzey Örnek Uygulamalar Kaynakların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları- 1.Hafta Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları - 2.Hafta Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS