CEN354 Operating Systems

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN354
Ad Operating Systems
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Barış ATA


Dersin Amacı

İşletim Sistemlerinin kavranması, sistem içi olayların öğrenilmesi, donanım yönetiminin kavranması, yazılım geliştirmede sistem kaynaklarının kullanılması

Dersin İçeriği

İşletim sistemlerinin tarihi, tipleri, süreç içeriği, süreç durumu, süreç kontrol blokları, işletim sistemi çekirdeği, eşzamanlı süreçler, karşılıklı dışlama, ilkeler ve gerçekleştirme, süreç senkronizasyonu, semoforlar, bellek organizasyonu, yönetim ve sıra düzeni. Sabit ve değişken partisyonlu çoklu programlama, görüntü bellek, sayfalama ve parçalama, isteğe göre sayfalama, oynar başlı diskler için işlemler, planlamanın gerekliliği, planlama politikaları, döngüsel optimizasyon, kütük ve veri tabanı sistemleri, kütük sistemi fonksiyonları, bloklama ve tamponlama, kütük organizasyonu, yedekleme ve iyileştirme, veri tabanı sistemleri ve modelleri.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Operating System Concepts, Tenth Edition, Avi Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, 2018, Wiley

Notlar

Operating Systems Internals and Design Principles, William Stallings Operating Systems in Depth, Thomas W. Doeppner Modern Operating Systems, Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İşletim sistemlerinin sınıflamasını anlamak
ÖÇ02 İşletim sistemlerinin temel görevlerini, kabuk, çekirdek ve sistem çağrılarını kavramak
ÖÇ03 Proses ve proses yönetimi çağrılarını Linux ve Windows ortamında kullanmak
ÖÇ04 Sinyalleri kavramak ve Linux ortamında kullanmak
ÖÇ05 İplikleri anlamak ve çok iplikli yazılım geliştirmek
ÖÇ06 Ölümcül kilitlenmeyi sezme ve semafor tabanlı çözümleme yeteneği kazanmak
ÖÇ07 Bellek yönetimi ve proseslerin bellek üzerine yerleşimlerini kavramak
ÖÇ08 Dosya ve dizin sistemini kavramak


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 1
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 1
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İşletim sistemlerine giriş Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
2 Kabuk arayüzü ve sistem çağrıları Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
3 Prosesler ve proses yönetimi sistem çağrıları Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
4 Proseslerarası paylaşım ve sinyaller Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
5 İplikler ve gerçekleştirilmeleri Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
6 Çok iplikli yazılım geliştirme Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
7 Problem saati Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Ölümcül kilitlenme ve sezilmesi Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
10 Ölümcül kilitlenme çözümleri Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
11 Semaforlar Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
12 Prosesler ve iplikler arası paylaşım yöntemleri Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
13 Prosesler ve iplikler arası haberleşme klasik problemleri ve semafor tabanlı çözümleri Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
14 Bellek yönetim sistemi Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
15 Dosya yönetim sistemi - 1 Kitabın ilgili bölümünün okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
16 Dosya yönetim sistemi - 2 File management system - 1 Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS