UAI302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod UAI302
Ad Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 2 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. MEHİBE ŞAHBAZ


Dersin Amacı

Temelde Modern Türkiyenin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sisteminin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

Dersin İçeriği

Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları Atatürk dönemi Türk Dış Polikası İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiyenin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Yayınlanmamış Ders Çalışma Notları

Notlar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. YÖK Yayınları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Türkiye'nin yakın tarihi hakkında genel bilgi sahibi olur
ÖÇ02 Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi ve temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ03 Yirminci yüzyıl önemli gelişmeleri ve günümüzü etkileyen belirleyici gelişmeler hakkında genel kültüre kavuşur, yaşadıkları dönemi hazırlayan şartlar hakkında genel bilgiye sahip olur
ÖÇ04 Türkiye'de demokrasinin gelişimi hakkında gerekli birikime sahip olur
ÖÇ05 Günümüz Türkiye'sinin uluslararası sorunları ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ06 Geçmişi ve bugünü karşılaştırma yeteneğine sahip olur


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Türk inkılabının stratejisi Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Siyasal alanda inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Çok partili hayata geçiş denemeleri Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Hukuk alanında inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Eğitim ve kültür alanında inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Ekonomik alanda inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Sosyal ve sağlık alanında inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Atatürk dönemi Türk dış politikası I (1923 1930 ) Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Atatürk dönemi Türk dış politikası II Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Atatürk ilkeleri I cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Atatürk ilkeleri II Laiklik, devletçilik, İnkılapçılık Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Atatürk Sonrası Türkiyenin İç ve Dış Politikası (1938-1960) Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Atatürk Sonrası Türkiyenin İç ve Dış Politikası (1960-2000) Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Türkiyenin Jeopolitik durumu Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 4 4
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,16
AKTS 2 AKTS