CEN427 Python Programming

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN427
Ad Python Programming
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi SERKAN KARTAL


Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilere python programlama dili ile yazılım geliştirebilmeyi öğretmek için tasarlanmıştır.

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilere python programlamanın temelleri anlatılacak ve örnek uygulamalar geliştirilecektir.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır

Kaynaklar

Head First Python, 2nd Edition by Paul Barry

Notlar

Python Cookbook, 3rd Edition by David Beazley, Brian K. Jones


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Python programlama dili hakkında temel bir bilgiye sahip olur.
ÖÇ02 Kendi Python programlarınızı nasıl oluşturacağınızı öğrenir.
ÖÇ03 Python ile Nesneye Yönelik Programlama (OOP) becerileri kazanır.
ÖÇ04 Makine Öğrenimi ve Veri Bilimi gibi alanlarda kullanmak üzere gerekli olan Python becerilerini edinir. .


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Python'un Temelleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
2 Program Akışı Kontrolü Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Soyutlamalar ve Fonksiyonlar Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 Dosyadan veri okuma ve yazma Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 Lists, Ranges ve Tuples Veri Yapıları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 Sözlükler ve Kümeler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 Test, Hata Ayıklama, İstisnalar, Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Python'da Nesneye Yönelik Programlama Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
10 Python Sınıfları ve Kalıtım Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
11 Program Verimliliğini Anlamak Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 Arama ve Sıralama Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Python Standart Kütüphanesi Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
14 Üçincü Parti Araçlar Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
15 Gelişmiş Konular Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS