CEN423 Matlab Programming

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN423
Ad Matlab Programming
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. UMUT ORHAN


Dersin Amacı

Bu derste matlab ile programlama temelleri ve matematiksel kavramların uygulanmasını öğretmek hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Matlab giriş, koşullar, dögüler, içiçe döngüler, fonksiyonlar, olasılıklar ve ortalamalar, vektörler, çizimler, diziler-matrisler, görüntüler, karakterler ve metinler, hücre tipi diziler, nümerik/metin işlemleri, dosya işlemleri, sıralama ve rama, özyineleme

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

1. Insight Through Computing: A Matlab Introduction to Computational Science and Engineering by C. F. Van Loan and K.-Y. D. Fan. SIAM Publication, 2009. 2. MATLAB: An Introduction with Applications, by Amos Gilat, 2nd edition, Wiley, 2004.

Notlar

makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Herhangi bir hesaplamalı problem hakkında Matlab kullanarak yazılım hazırlar
ÖÇ02 Matlab uygulamalarını açıklar
ÖÇ03 Matlab fonksiyonlarını bir probleme uygular
ÖÇ04 Temel Matlab araçlarını bilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 1
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Koşullar, içiçe koşullar, mantıksal operatörler Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Dögüler: for ve while Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Algoritma geliştirme; içiçe döngüler, ayrık-sürekli değerler, çizim Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar yazma ve çalıştırma Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 2-d diziler-matrisler, matris örnekleri, kenar çizimi Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Görüntüler üzerine çalışma Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Karakterler ve metinler, hücre tipi diziler, yapılar ve yapı dizileri Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Arasınav Ders notları ve uygulamalara hazırlanmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Nümerik/metin verisiyle çalışma, dosya işlemleri Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Bir grid üzerine hesaplamalar (matris - hücre dizileri) Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Sıralama ve Arama Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Böl ve yönet; Özyineleme Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Temel Matlab araçları 1 Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Temel Matlab araçları 2 Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Final için tekrar Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Final Sınavı Ders notları ve uygulamalara hazırlanmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Final Sınavı Ders notları ve uygulamalara hazırlanmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS