CEN403 Digital Image Processing

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN403
Ad Digital Image Processing
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. MUSTAFA ORAL


Dersin Amacı

Endüstride otomasyon sistemlerinde bilgisayar görmesi düzeneklerine sürekli ihtiyaç duyulmaktadir. Özellikle parça sayma;, kalite kontrol gibi uygulamalar bilgisayar görmesi ile yapilmaktadir. Bu derste ögrencilerin görüntü islemeyi ögrenip, endüstriyel bir uygulamaya yönelik bir bilgisayar görmesi yazilimini; yapabilmeleri hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Matematiksel Görüntü Sunumları, Görüntü Örneklemesi ve Miktarlanması, Görüntü Değişimleri: Fourier, Karhunen-Loeve, vs., Görüntü kalitesini arttırma: İstatistiksel Metotlar, Ad,Hoc Tekniği, Görüntü Onarımı : Ters Filtereler, İstatistiksel ve cebirsel.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

1. GONZALEZ R.C., WOODS R.E., and ADDINS S.L., Digital Image Processing Using Matlab, Pearson Education Inc., New Jersey, 2004.

Notlar

1. LOW A., Introductory Computer Vision and Image Processing, McGrow-Hill, 1991, ENGLAND. 2. AWCOCK G.J. and THOMAS R., Applied Image Processing, McGrow-Hill, Inc., 1996. 4. 3. JAHNE B., Digital Image Processing, Springer-Verlag, 2005, Netherlands.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilgisayar görmesi donanım eleman gereksinimlerini giderir
ÖÇ02 Görüntü işleme konusunda bilgi sahibi olmak
ÖÇ03 Görüntü işleme algoritmalarını oluşturup programlarını yazar
ÖÇ04 Endüstriyel bir görme sistemini tasarlar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 5
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 1
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bilgisayar görmesi sisteminin donanım ve yazılımsal yapısı Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Görüntü matrisinin oluşturulması, komşuluk prensipleri Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Gri seviyeli görüntü işleme, İkili görüntü işleme, renkli görüntü işleme, farkları kullanım yerleri Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Nicemleme, eşikleme, histogram, gürültü azaltma teknikleri. Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Kenar belirleme, köşe belirleme Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Örüntü tanımaya yönelik görüntü analizi Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Piksel tabanlı operasyonlar Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Morfolojik İşlemler Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 İmge Sıkıştırma Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Örnek uygulamalar 1. kategori- sunumlar Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap
12 Örnek uygulamalar 2. kategori - sunumlar Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap
13 Örnek uygulamalar 3. kategori - sunumlar Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme
14 Örnek uygulamalar 4. kategori - sunumlar Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
15 Örnek uygulamalar 5. kategori - sunumlar Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS