CEN405 Introduction to Robotics

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN405
Ad Introduction to Robotics
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. RAMAZAN ÇOBAN


Dersin Amacı

Robot kollarının düz ve ters kinematik problemlerini çözebilme.

Dersin İçeriği

Genel kavramlar. Dönüşümler. İleri kinematik. Ters kinematik. Jakobiyen. Yörünge planlaması.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Introduction to Robotics Mechanics and Control 3ed., Craig J

Notlar

Introduction to Robotics Mechanics and Control 3ed., Craig J


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Robot kollarının düz kinematik problemlerini çözebilme.
ÖÇ02 Robot kollarının ters kinematik problemlerini çözebilme.
ÖÇ03 Jakobiyen bulabilme.
ÖÇ04 Matematiksel Dönüşümler
ÖÇ05 İleri robotik kinematik
ÖÇ06 Robotik Yörünge planlaması
ÖÇ07 Genel robotik kavramları


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 1
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Matematiksel Kavramlar Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Genel kavramlar Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Matematiksel Dönüşümler Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Matris Dönüşümler Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Uzay Dönüşümler Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Eksen Dönüşümler Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Kinematik Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması, ev ödevi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 İleri kinematik Ders notlarının okunması, ev ödevi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
10 Kol kinematik Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Ters kinematik Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 hız Jakobiyen Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 kuvvet Jakobiyen Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 statik hız Jakobiyen Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Yörünge planlaması Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması, ev ödevi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması, ev ödevi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS