CEN453 Algorithm Analysis

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN453
Ad Algorithm Analysis
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FATİH ABUT


Dersin Amacı

Bu ders, öğrencileri algoritma analizinin temel kavramları, metotları ve algoritmaların doğruluğu ve başarımı için kullanılan matematiksel araçları ile tanıştırmayı amaçlar.

Dersin İçeriği

Algoritmik metotlar, Sıralama ve Arama Algoritmaları, Böl ve Yönet Algoritmaları, Algoritma Doğruluğu, Asimptotik Notasyonlar ve Fonksiyonlar, Kötü durum analizi, Orta durum analizi, En iyi durum analizi, Deterministik olmayan Algoritmalar

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

1. Anany Levitin, Introduction to the design and analysis of algorithms, 2nd ed., Pearson, 2007

Notlar

2. Introduction to Algorithms, T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, 2009/3rd Ed, Mit Press and McGraw-Hill


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Algoritmaların en kötü, orta ve en iyi durumlarını nasıl analiz edeceğini bilir.
ÖÇ02 Sıralama, arama ve böl ve yönet algoritmalarını bilir.
ÖÇ03 Omega, Oh ve Teta notasyonlarını bilir.
ÖÇ04 P-NP karmaşıklık sınıflarını tanır ve örnekler ile açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Derse Giriş Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Analiz Kavramı, matematiksel altyapı Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Arama Algoritmaları Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Sıralama Algoritmaları Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Böl ve Yönet Algoritmaları Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Algoritma Doğruluğu Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Kötü durum analizi, Orta durum analizi, En iyi durum analizi (Bölüm 1) Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Kitaptan ilgili bölümü okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kötü durum analizi, Orta durum analizi, En iyi durum analizi (Bölüm 2) Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Omega Notasyonu Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Oh Notasyonu Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Teta Notasyonu Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Deterministik olmayan Algoritmalar (Bölüm 1) Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Deterministik olmayan Algoritmalar (Bölüm 2) Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Final Sınavı Değerlendirme Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS