CEN471 Natural Language Processing

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN471
Ad Natural Language Processing
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. UMUT ORHAN


Dersin Amacı

Doğal dil işlemede kullanılan yöntem ve yaklaşımların öğrenilmesi

Dersin İçeriği

Doğal dillerin bilgisayarda işlenmesi

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Daniel Jurafsky and James H. Martin, Speech and language processing an introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech, 2000.

Notlar

Makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Doğal dil işleme terimlerini bilir
ÖÇ02 N-gram analizinin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını bilir
ÖÇ03 Anlamsal analizi bilir, belirsizlik giderme ve benzerlik ölçümünde kullanır
ÖÇ04 WordNet nedir ve nasıl tanımlanır bilir
ÖÇ05 Derlem hazırlamayı ve yorumlamayı bilir
ÖÇ06 Özetleme, soru cevaplama ve makine çevirisi sistemleri hakkında yorum yapabilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 DDİ kavramına ve terimlerine giriş Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Normalizasyon, Birimlere ayırma, Gövdeleme, Çözümleme Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Sözdizimi, N-Gram analizi Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Derlem hazırlama Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Cümle öğelerini etiketleme, Treebank Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Anlamsal analiz (olasılıksal yöntemler) Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Morfolojik ve kelime anlam belirsizliği giderme Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları ve uygulamalara hazırlanmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kelime ve Cümle benzerliği Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Çizge tabanlı ağlar: WordNet, Çizge tabanlı benzerlik Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Diyalog sistemleri, Soru cevaplama Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Makine çevirisi Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Anahtar kelime çıkartma, özetleme Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Yorumlamak (farklı şekilde söylemek) Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Final için Tekrar Ders notunun ilgili bölümünü incelemek Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve uygulamalara hazırlanmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve uygulamalara hazırlanmak Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS