CEN463 Parallel Programming

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN463
Ad Parallel Programming
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ZEKERİYA TÜFEKCİ


Dersin Amacı

Paralel programlama tekniklerinin öğrenilmesi

Dersin İçeriği

Paralel programlama teknikleri

Dersin Ön Koşulu

ön koşul yok

Kaynaklar

Multicore and GPU Programming: An Integrated Approach Gerassimos Barlas

Notlar

Introduction to Parallel Programming A. Grama, A. Gupta, G. Karypis, V. Kumar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Seri olarak yazılan bir C++ programını open MP kullanarak çok çekirdekli bilgisayarlarda çalışacak şekilde paralel hale getirebilir.
ÖÇ02 Seri olarak yazılan bir C++ programını open MPI kullanarak birden çok bilgisayarda çalışacak şekilde paralel hale getirebilir.
ÖÇ03 Seri olarak yazılan bir C++ programını garfik kartında (GPU) çalışacak şekilde paralel hale getirebilir.
ÖÇ04 Paralel programın performans limitini tahmin edebilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Paylaşılan Bellek sistemleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 OpenMP paralel döngü yapısı, değişkenlerin paylaşımı Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Veri Bağımlılıkları, Döngü çizelgeleri Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Senkronizasyon, Kritik bölümler Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Dağıtılmış Bellek Programlama (MPI) Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 MPI temelleri, noktadan noktaya iletişim, toplu iletişim Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Eşzamanlı/eşzamansız gönderme/alma, toplama, dağıtma, yayınlama, azaltma algoritmaları. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Arasınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Paralel haberleşme Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 perfomans Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Paralel kodlar tasarlama Designing parallel codes Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Paralel giriş/çıkış Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 İş planlaması ve ek konular. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 GPU programlama Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 C/C++'da OpenACC kullanarak GPU programlama Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Final sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Final sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS