CEN477 Microcontrollers

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN477
Ad Microcontrollers
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi SERKAN KARTAL


Dersin Amacı

Gömülü sistemlerin temelini oluşturan mikrokontrolcülerin iç yapısının ve işleyişinin kavranması

Dersin İçeriği

Mikrokontrolcü Nedir, Temel Kavramları, Mikrokontrolcü Bileşenleri, İşlem Birimi, Bellek, Dijital GÇ, Analog GÇ, Kesmeler, Zamanlayıcılar, Haberleşme,Yazılım Geliştirme

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul yok

Kaynaklar

Microcontrollers Fundamentals for Engineers And Scientists, by Steven F. Barrett, Daniel Pack

Notlar

Microprocessor and Microcontroller: Lecture Notes by Rekha Devi, Balwinder Singh


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Mikrokontrolcülerin temel özelliklerini kavramak
ÖÇ02 Mikrokontrolcülerin kullanım alanlarını kavramak
ÖÇ03 Mikrokontrolcülerin komut setini kavramak, karşılaştırabilmek
ÖÇ04 Mikrokontrolcüler üzerinde yazılım geliştirebilmek


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 1
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Mikrokontrolcülere Giriş Kitabın ilk ünitesini okumak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
2 Mikrokontrolcü Komut Seti RISC ve CISC komut setlerinin araştırılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Bellek yapıları Bellek ile ilgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 Dijital G/Ç G/Ç ile ilgili ünitelerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 Schmitt-tetikleyici İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 Analog G/Ç İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 Dijital/Analog Dönüşümleri İlgili yöntemlerin araştırılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Konuların gözden geçirilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kesmeler İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
10 Zamanlayıcılar İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
11 Haberleşme Arayüzleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 Yazılım Geliştirme İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Bootloader uygulaması Assembly dili tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
14 Uygulamanın Testi İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
15 Mikrokontrolcü ile gerçek zamanlı uygulama geliştirilmesi Gerekli malzemelerin elde edilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların gözden geçirilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların gözden geçirilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS