CEN479 Introduction to Systems Programming

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN479
Ad Introduction to Systems Programming
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FATİH ABUT


Dersin Amacı

UNIX sisteminin işleyişinin kavranması, küçük ölçekli sistem programlarının geliştirilmesi

Dersin İçeriği

Program yapısı, pointerlar ve bellek tahsisi, Kabuk ve kabuk dilleri, UNIX sistem programlamaya giriş, Kabuk Yazılımı, Thread Uygulamaları,Soket programlama, Web Server yazımı,Program Optimizasyonu

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Leland L. Beck, System software: an introduction to systems programming (2nd ed.), ISBN:978-0-201-50945-8

Notlar

Leland L. Beck, System software: an introduction to systems programming (2nd ed.), ISBN:978-0-201-50945-8


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sistemin programı çalıştırma adımlarını kavramak
ÖÇ02 Sistemin bellek yönetimini anlamak
ÖÇ03 Sistemin komutları çalıştırma şeklini kavramak
ÖÇ04 Zamanlanmış görevler hazırlayabilmek
ÖÇ05 Çok iplikli yazılım geliştirebilmek
ÖÇ06 Soket programlama becerisi kazanmak
ÖÇ07 Program optimizasyonu yapabilmek


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Program yapısı İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 İşaretçiler ve bellek tahsisi İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 UNIX sistem çağrıları (Bölüm 1) İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 UNIX sistem çağrıları (Bölüm 2) İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Windows APIleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Bellek tahsisi İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Kabuk nedir işlevleri, komutları İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Konuların tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kabuk betik dilleri (Bölüm 1) İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Kabuk betik dilleri (Bölüm 2) İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Kabuk Yazılımı İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Çoklu iplikli uygulamalar İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Soket programlama İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Web Server yazılımı İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Program Optimizasyonu İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların Tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS