CEN483 Web Programming

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN483
Ad Web Programming
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi SERKAN KARTAL


Dersin Amacı

Web uygulaması geliştirme yöntemlerini ve web mimarisi anlamak.

Dersin İçeriği

Bu ders, World Wide Web'in temel kavramlarını ve Web uygulamalarını geliştirmek için kullanılan ilke ve araçları tanıtmaktadır. Ders, İnternet teknolojisi ile ilgili genel bilgileri vererek ve öğrencileri mevcut Web protokolleri, istemci tarafı ve sunucu tarafı programlama, iletişim ve tasarım ile tanıştıracaktır.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır

Kaynaklar

C# 10 and .NET 6 – Modern Cross-Platform Development: Build apps, websites, and services with ASP.NET Core 6, Blazor, and EF Core 6 using Visual Studio 2022 and Visual Studio Code, 6th Edition by Mark J. Price

Notlar

Web Programming with HTML5, CSS, and JavaScript by John Dean


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İstemci ve sunucuların Web üzerindeki işlevlerini açıklar
ÖÇ02 Web-tasarım ve uygulamasında istemci-sunucu internet yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yönlerini açıklar.
ÖÇ03 Etkileşimli, istemci ve sunucu tarafında çalıştırılabilir web uygulamaları tasarlamayı ve geliştirmeyi öğrenir.
ÖÇ04 Model Viev Controller framework ile web uygulaması geliştirmeyi öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 HTML, CSS, JavaScript, ASP, istemci ve sunucu tarafı komut dosyaları yazma, olayları işleme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
2 HTML, HTML5, CSS ve Javascript ile sayfa tasarımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 ASP, Asp.net, WebForms ile sunucu tarafı programlama Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 Asp.Net,Csharp hatırlama, Linq Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 Asp.Net Model-View-Controller (MVC) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 Asp.Net Model-View-Controller (MVC), Roller, Örnek uygulama Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 Nesneler, XML ve SQL için Linq, LinqPad demosu Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Proje / Tasarım
9 İlişkisel Veri Modeli, SQL Server, Saklı Prosedürler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
10 Web Servisler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
11 Windows iletişim platformu - WCF Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 İstemci servisleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Windows arayüz geliştirme platformu (WPF) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
14 Website güvenliği, durum yönetimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
15 Proje Sunumları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS