CEN487 Internet Programming

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN487
Ad Internet Programming
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi SERKAN KARTAL


Dersin Amacı

Sıfırdan bir web sitesi geliştirmeyi anlamak

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde şunlar olacaktır: sunucu tabanlı bir dil kullanarak dinamik içerik oluşturma, veri tabanları ve XML, oturum durumu yönetimi, çok katmanlı web tabanlı mimariler, web güvenliği, HTTP, HTML5, CSS ve JavaScript.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır

Kaynaklar

Web Programming with HTML5, CSS, and JavaScript by John Dean

Notlar

Internet


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Webin doğasını öğrenmek.
ÖÇ02 İnternetin ve Webin yapısını anlamak
ÖÇ03 HTML i anlamak ve uygulamak
ÖÇ04 CSS in temel yapısını anlamak ve uygulamak
ÖÇ05 JavaScript programlama dilinin temel yapısını anlamak ve uygulamak


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 WWW'e giriş ve WWW mimarisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
2 HTTP, HTTP istek ve yanıtına genel bakış Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Ağ Uygulamaları ve Ağ Protokolleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 HTML ve HTML5'e Giriş Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 HTML Etiketleri, Biçimlendirme ve Yazı Tipleri, Yorum Yazma Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 Kod, çapa, arka planlar ve görüntüler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
7 Linkler, Listeler ve Tablolar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Proje / Tasarım
9 Çerçeveler ve HTML Formları. Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
10 Basamaklı Stil Sayfasına Giriş (CSS) Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
11 CSS - Satıriçi stiller, gömülü stiller ve harici stil sayfalarının bağlanması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 CSS-Arka Planlar, Metin, Kenar Boşlukları ve Dolgu İşlemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
13 JavaScript'e giriş, Veri türleri ve Değişkenler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
14 JavaScript Operatörleri, İfadeler, Fonksiyonlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
15 avaScript Nesneleri, Diziler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS