CEN489 Modelling of Computer Networks

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN489
Ad Modelling of Computer Networks
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MEHMET FATİH AKAY


Dersin Amacı

Optimal ağ protokolü tasarımı için parametrelerin ve test yöntemlerinin kavranması, yeni nesil ağ mimarileri ve protokolleri hakkında öngörüde bulunulabilmesi

Dersin İçeriği

Ağ modellemesine giriş, ağ hesaplamaları, dinamik zamanlama ve kaynak tahsisi, ağ oyunları, protokol analizi

Dersin Ön Koşulu

Ön hazırlığa gerek yoktur.

Kaynaklar

Computer Networking: A Top-Down Approach by Kurose & Ross 7th edition, ISBN-10: 9780133594140

Notlar

Computer Networking: A Top-Down Approach by Kurose & Ross 7th edition, ISBN-10: 9780133594140


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Ağ protokollerinin kavranması
ÖÇ02 Optimal ağ protokol kavramı
ÖÇ03 Ağ modellemesinde kullanılan araç, yöntem ve testlerin kullanımı
ÖÇ04 Optimal ağ modellemesi yöntemlerinin gerçek zamanlı problemlerde uygulanabilmesi


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ağ modelleri Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Modelleme ve ölçüm araçları Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Ağ performans ölçütleri Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Veri akışı modelleri Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Dinamik zamanlama Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Markov süreci ve ağ kaynak tahsisi analiz etme başvurusu Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Kullanılabilir bant genişliği tahmini Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Bilgisayar Ağlarında anomali durumların tespiti Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
10 Oyun teorisine giriş Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Kaynak paylaşım oyunları Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Tıkanıklık oyunları Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Petri ağları Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Markov ile Tıkanıklılık Tespiti Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Durum çalışmaları Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS