CEN425 History Of Computing

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN425
Ad History Of Computing
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SELMA AYŞE ÖZEL


Dersin Amacı

Bu dersin amacı bilgisayar sistemlerinin ilk ortaya çıkmasından günümüze dek nasıl bir gelişim gösterdiğini incelemektir.

Dersin İçeriği

19. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar bilgisayar sistemlerinin gelişiminin tarihçesi ele alınmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

O'Regan, G., Introduction to the History of Computing, Springer, 2016.

Notlar

J. Gleick, The Information: A History, a Theory, a Flood, Knopf Doubleday Publishing Group, 2011.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 19. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar bilgisayar sistemlerinin gelişiminin tarihçesini anlar.
ÖÇ02 Bilgisayar sistemlerinin gelişimi üzerindeki çevresel faktörlerin etkisini anlar.
ÖÇ03 Bilgisayar sistemlerinin gelişimde önemli rolü olan kişileri tanır.
ÖÇ04 Bilgisayar sistemlerinin tıp, uzay bilimleri, beşeri bilimler, dil bilimleri gibi çok farklı alanlardaki kullanımları hakkında bilgi sahibi olur.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 1940 yılna kadar veri: Pascal, Leibnitz, Babbage,Vannevar Bush, ... Makale taraması, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 2. Dünya Savaşından sonra bilgisayarlar: ENIAC, Univac, MANIAC, Aiken, SAGE, IBM Makale taraması, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Minibilgisayarlar ve DEC Makale taraması, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 İş istasyonları ve dağıtık mimariler Makale taraması, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Yazılım sistemlerinin tarihçesi Makale taraması, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Kişisel bilgisayarlar Makale taraması, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Yüksek perfromanslı hesaplama Makale taraması, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev
9 İşbirlikli yazılım geliştirme sistemleri Makale taraması, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 DARPA'nın bilgisyar sistemlerindeki etkisi Makale taraması, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Bilgisayar dünyasında kadınların rolü Makale taraması, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Tıp alanında bilgisayarlar Makale taraması, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Uzay çalışmalarında bilgisayarlar Makale taraması, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Dil biliminde bilgisayarlar Makale taraması, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Beşeri bilimlerde bilgisayarlar Makale taraması, sunum hazırlığı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlık Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS