CEN437 Network Programming

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN437
Ad Network Programming
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FATİH ABUT


Dersin Amacı

Bu ders, internet üzerine odaklanarak, ağ programlamanın temellerini ve pratik yönlerini tanıtmaktadır. Ders kapsamında ağ tabanlı uygulamalar programlamak üzere çeşitli API'ler kullanılacaktır.

Dersin İçeriği

Wireshark'a giriş. IEEE 802.3 libpcap API ile trafik yakalama analizi. IP ve VLSM alt ağları oluşturma. Yönlendirme. ICMP programlama. UDP ve TCP programlama. Thread yönetimi. HTTP ve Java servlets. Java sunucusu sayfaları. JavaMail API ve E-Posta programlama. Java Servlets. JSP. Ağ simülasyonu ve OTcl programlama.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

1. Harold, E. R., “Java Network Programming”, 4th ed. O'Reilly, 2013, ISBN: 978-1565928701

Notlar

2. Douglas Comer, David Stevens, Internetworking with TCP/IP : Client-Server Programming, Volume III (BSD Unix and ANSI C), 2nd edition, 1996, ISBN 0-13-260969-X 3. W. Richard Stevens, Network Programming : Networking API: Sockets and XTI, Volume 1, 2nd edition, 1997 (ISBN 0-13-490012-X)


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Protokol analizörlerinin temelleri hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ02 Yönlendirme tabloları oluşturmanın yanı sıra IP adresleme ve alt ağları anlama becerisine sahip olur.
ÖÇ03 UDP ve TCP protokollerini kullanarak istemci ve sunucu programları yazabilme yeteneğine sahibi olur.
ÖÇ04 Java servlets ve sunucu sayfalarını kullanarak web uygulamaları yazabilme yeteneğine sahibi olur.
ÖÇ05 POP3, IMAP ve SMTP kullanarak e-posta istemcilerini kodlama yeteneğine sahibi olur.
ÖÇ06 OTcl kullanarak ağ simülasyon skriptleri yazabilme yeteneğine sahibi olur


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Wireshark'a Giriş Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
2 Libpcap API ile Ethernet Çerçevelerini Yakalama, Filtreleme ve İşleme: Bölüm 1 Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
3 Libpcap API ile IP Paketlerini Yakalama, Filtreleme ve İşleme: Bölüm 2 Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
4 IP, Subnetting ve Yönlendirme Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
5 ICMP Programlama Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
6 Libpcap API ile UDP DatagramlarınıveTCP SegmentleriniYakalama, Filtreleme ve İşleme: Bölüm 3 Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
7 Winsock ve Unix Soket API'leri ile UDP /TCP Programlama ve Thread Yönetimi: Bölüm 1 Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
8 Ara Sınav Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
9 Winsock ve Unix Soket API'leri ile UDP /TCP Programlama ve Thread Yönetimi: Bölüm 2 Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
10 OTcl ile UDP/TCP Simülasyonu Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
11 HTTP ve Java Servlets: Bölüm 1 Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
12 HTTP ve Java Sunucu Sayfaları: Bölüm 2 Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
13 JavaMail API ve E-Mail Programlama Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
14 Java Servlets Programlama Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
15 Java Sunucu Sayfaları Programlama Kitaptan ilgili bölümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptan ilgili bölümü okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptan ilgili bölümü okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS