CEN441 Database Project Design and Management

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN441
Ad Database Project Design and Management
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SELMA AYŞE ÖZEL


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, veritabanı tasarımı ve yönetimi konusundaki temel bilgileri kullanarak gerçek bir problemin çözümünün yapılabilmesidir.

Dersin İçeriği

Bu derste gerçek uygulama projelerini veritabanı yönetim sistemleri kullanarak geliştirebilmek için gerekli konular ele alınmaktadır. Veritabanı analizi, tasarımı, geçekleştirmesi ve yönetimi için gerekli olan kavramları, yöntemleri ve teknikleri içerir. Bu ders, gerçek bir uygulama projesi için gerekli olan mantıksal, kavramsal ve fiziksel ilişkisel veritabanı yönetim sistemi gerçekleştirmesini içerir. Öğrenciler veritabanı tasarımı ile ilgili temel bilgileri veritabanı tasarım kavramlarını bir gerçek probleme uygulayarak öğrenirler.

Dersin Ön Koşulu

Veritabanı projesi geliştirebilecek düzeyde programlama bilgisi.

Kaynaklar

R.Ramakrishnan, J.Gehrke, "Database Management Systems", McGraw Hill, 2003.

Notlar

SQL ile ilgili herhangi bir kaynak


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenciler gerçek uygulama projelerini veritabanı yönetim sistemleri kullanarak geliştirebilir.
ÖÇ02 Öğrenciler veritabanı analizi, tasarımı, geçekleştirmesi ve yönetimi için gerekli olan kavramları, yöntemleri ve teknikleri inceler.
ÖÇ03 Öğrenciler, gerçek bir uygulama projesi için gerekli olan mantıksal, kavramsal ve fiziksel ilişkisel veritabanı yönetim sistemi gerçekleştirmesini uygularlar.
ÖÇ04 Bir programlama dili ile birlikte ilişkisel veritabanı yönetim sistemini kullanabilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Veritabanı kavramlarının gözden geçirilmesi ve gerçek dünya uygulama projesi konusunun seçilmesi Ders notlarının okunması, proje çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Proje gereklilik analizi Ders notlarının okunması, proje çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
3 İlişkisel modelin gözden geçirilmesi Ders notlarının okunması, proje çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
4 Uygulama projesi probleminin ilişkisel model ile modellenmesi Ders notlarının okunması, proje çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
5 Mantıksal veritabanı tasarımının gözden geçirilmesi Ders notlarının okunması, proje çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
6 Uygulama projesi problemi için mantıksal veritabanı tasarımı Ders notlarının okunması, proje çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
7 Kavramsal veritabanı tasarımının gözden geçirilmesi Ders notlarının okunması, proje çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması, proje çalışması. Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Sözlü Sınav
9 Uygulama projesi problemi için kavramsal veritabanı tasarımı Ders notlarının okunması, proje çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
10 Fiziksel veritabanı tasarımının gözden geçirilmesi Ders notlarının okunması, proje çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
11 Uygulama projesi problemi için fiziksel veritabanı tasarımı Ders notlarının okunması, proje çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
12 Uygulama projesi problemi için sorguların oluşturulması Ders notlarının okunması, proje çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
13 Uygulama projesi problemi için veritabanın ince ayarı Ders notlarının okunması, proje çalışması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
14 Proje sunumlarının hazırlanması Proje sunumu hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
15 Proje sunumları Ders notlarının okunması, proje sunumu. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
16 Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlık Proje raporunun hazırlanması Öğretim Yöntemleri:
Proje Temelli Öğrenme
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje raporunun hazırlanması Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS