CEN443 Graduation Thesis

6 AKTS - 0-2 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 1 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN443
Ad Graduation Thesis
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 0-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 1 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. RAMAZAN ÇOBAN


Dersin Amacı

Öğrenciler eğitimi süresince öğrendiği bilgilerikullanarak bağımsız bir uygulama projesiyapar, raporlar ve sunar

Dersin İçeriği

Öğrenciler eğitimi süresince öğrendiği bilgilerikullanarak bağımsız bir uygulama projesiyapar, raporlar ve sunar

Dersin Ön Koşulu

Son sınıf öğrencisi

Kaynaklar

Proje konusuna göre kaynak belirlenmektedir.

Notlar

Proje konusuna göre kaynak belirlenmektedir.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrencikendi başına proje yapma becerisinikazanır.
ÖÇ02 Öğrenci bir mühendislik probleminiçözmekiçin teorik bilgiyi nasıl uygulayacağını öğrenir.
ÖÇ03 Öğrenci bir mühendislik problemine problem çözme adımlarını uygulamayı öğrenir.
ÖÇ04 Öğrenci bir mühendislik probleminin çözümü olarakkullanılabilecek bir sistem geliştirir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 5
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Proje konusunun belirlenmesi Literatür Taraması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Önerilen konunun tanımınıyazma Literatür Taraması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Literatür taraması Literatür Taraması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Seçilen problemin çözümü için mevcut yöntemleri analiz etme Literatür Taraması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Problem çözüm yönteminin tasarımı Problemleri Analiz Etme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Problem çözüm yönteminin analizi (Bölüm 1) Problemleri Analiz Etme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Problem çözüm yönteminin analizi (Bölüm 2) Problemleri Analiz Etme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 En uygun problem çözüm yöntemini belirlemeye başlama Problemleri Analiz Etme Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
9 En uygun problem çözüm yöntemini belirleme Problemleri Analiz Etme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Belirlenen yöntemin kodlamasına başlangıç Bilgisayarda Kodlama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Belirlenen yöntemin kodlamasını tamamlama Bilgisayarda Kodlama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Kodların doğruluk testi Test etme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Kodlardaki hataların düzeltilmesi Doğrulama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Deneysel sonuçların elde edilmesi Deneysel tasarım Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Projenin sunumu Sunum hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları gözden geçirme Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Gözden geçirme Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 15 5 75
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,08
AKTS 6 AKTS