CEN436 Occupational Health and Safety II

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN436
Ad Occupational Health and Safety II
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. HÜSEYİN VAPUR


Dersin Amacı

Çalışanların iş güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak için gerekli bilgilerin öğrenilmesi. Bu konudaki mevzuat hakkında bilgi sahibi olunması.

Dersin İçeriği

İş sağlığı, iş güvenliği kavramı ve temel ilkeleri, ortam koşullarının değerlendirilmesi, meslek hastalıkları, ergonomi, iş güvenliği mevzuatı, tehlike kaynakları, kişisel koruyucular, güvenlik önlemleri, iş etiği.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

royal society of chemistry (OHS Book)

Notlar

Görsel materyal


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İş Etiği hakkında bilgi sahibi olmak
ÖÇ02 Ortam koşullarınının değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak
ÖÇ03 İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak, iş güvenliğinin önemini ve önlemlerini anlamak
ÖÇ04 İş güvenliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak
ÖÇ05 İş güvenliğinde tehlike, risk kavramlarını öğrenmek
ÖÇ06 İş kazalarından korunma yöntemlerini öğrenmek


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İş güvenliğinin temelleri, iş güvenliği kültürü, ilgili yasa ve mevzuatlar Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Yasal Hak ve sorumluluklar Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Tehlike, Risk kavramı İş kazaları ve kazalardan korunma Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Meslek hastalıkları Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Ergonomi ve parametreleri Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Fiziksel risk etmenleri Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Kimyasal risk etmenleri Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notlarını okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Biyolojik risk etmenleri Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Görüntü ekipmanları ile çalışma Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Yüksekte çalışma Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Yangın ve yangından korunma Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Kişisel koruyucu donanımlar Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 İlk yardım ve acil durum Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 İSG etik Ders notlarını okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarını okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Notlar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS