CEN424 Network Architecture and Server Planning

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN424
Ad Network Architecture and Server Planning
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FATİH ABUT


Dersin Amacı

Bilişim Teknolojileri servislerini ve servis yaşam döngüsünü öğrenmek

Dersin İçeriği

Bilişim Teknolojileri servislerini ve servis yaşam döngüsü

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

1. Network Management: Principles and Practice; by Mani Subramanian; Addison Wesley; 2000; ISBN 0-201-35742-9

Notlar

2. Russell Bradford, “The Art of Computer Networking”, Pearson Prentice Hall, 2007 3. Andrew S. Tanenbaum. Computer Networks, 5th edition, Pearson, ISBN: 978-0132126953


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilişim Teknolojileri servislerini ve servis yaşam döngüsünü bilir
ÖÇ02 Teknoloji standartları hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ03 Bilişim Teknolojilerinde kariyer tanımlamaları hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ04 Bir bilişim teknolojileri departmanı için ağ alt yapısının nasıl kurulacağı ve yönetileceği hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ05 Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi (ITIL) servis yönetim metodolojisi hakkında bilgi sahibi olur


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 5
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ders Tanıtımı: Dersin kapsamı, kural ve gerekleri. Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Bilişim Teknolojileri servis tipleri, yöntemler, teknolojiler ve standartlar, bilişim teknolojileri kariyer tanımları Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 ITIL Servis Yönetim Yaşam Döngüsü (Bölüm 1) Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 ITIL Servis Yönetim Yaşam Döngüsü (Bölüm 2) Ders notlarının okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Bilgisayar Ağı Alt yapısının Bileşenleri Araştırma konusunda hazırlık yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme
6 Örnek bir şirket için bilgisayar ağı alt yapısının gereksinimlerinin belirlenmesi Araştırma konusunda hazırlık yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme
7 Örnek bir şirket için bilgisayar ağı alt yapısının fizibilite değerlendirmesi Araştırma konusunda hazırlık yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Ara sınav Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
9 Araştırma ödevi sunumları Sunum Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
10 Grup durum( vaka ) çalışmalarının belirlenmesi ve açıklanması Durum çalışması konusunda hazırlık yapma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme
11 Örnek bir şirket için bilgisayar ağı alt yapısının gerçekleştirilmesi Durum çalışması konusunda hazırlık yapma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme
12 Durum çalışma aşamalarının değerlendirilmesi (Bölüm 1) Durum çalışması konusunda hazırlık yapma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme
13 Durum çalışma aşamalarının değerlendirilmesi (Bölüm 2) Durum çalışması konusunda hazırlık yapma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme
14 Durum çalışması sunumları Sunum hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme
15 Örnek bir şirket için bilgisayar ağı alt yapısının genişletilmesi Sunum hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunumlar Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunumlar Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS