CEN412 Wireless Networks and Security

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN412
Ad Wireless Networks and Security
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MEHMET FATİH AKAY


Dersin Amacı

Kablosuz ağların özellikleri ve protokollerinin kavranması ve güvenlik analizleri

Dersin İçeriği

Kablosuz ağlar ve özellikleri, protokol katmanları, kimlik doğrulama ve yetkilendirme, ağ ve web güvenliği, kriptografi, güvenlik protokollerinin analizi

Dersin Ön Koşulu

Ön hazırlığa gerek yoktur.

Kaynaklar

"Wireless Communication Networks and Systems", Cory Beard and William Stallings, Pearson, first edition, 2015.

Notlar

"Wireless Communication Networks and Systems", Cory Beard and William Stallings, Pearson, first edition, 2015.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kablosuz ağların özelliklerinin kavranması
ÖÇ02 Kablosuz Ağlarda Altyapı gereksinimlerinin belirlenebilmesi
ÖÇ03 Güvenlik kavramının anlaşılması
ÖÇ04 Kablosuz ağlarda güvenlik analizleri için kullanılan araçların kavranması


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 1
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kablosuz Ağların standartları Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Kablosuz Ağlar için Altyapı Gereksinimleri Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Güvenlik Kavramı ve Güvenlik Mühendisliği Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Erişim Kontrol Matrisi, Dağıtık Erişim Kontrolü Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Uygulama Katmanında Güvenlik Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Bluetooth Güvenliği Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Güvenlik Anahtarlarının Oluşturulması Protokolleri ve Şifreleme Algoritmaları Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Özel Anahtar Şifreleme Yöntemleri Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Genel Anahtar Şifreleme Yöntemleri Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Case studies Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Kablosuz Yerel Alan Ağı Güvenliği Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 WEP Protokolünün Analizi Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 WPA Analizi Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Güvenilir bir protokol tasarımı Ön hazırlığa gerek yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlığa gerek yoktur. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS