CEN440 E-Commerce

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN440
Ad E-Commerce
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. UMUT ORHAN


Dersin Amacı

E-ticaretin öneminin, alt yapı gereksinimlerinin ve iş modellerindeki yerinin kavranması

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar, iş modelleri, e-ticaret altyapısı, atomic iş modeli, çevrimiçi güvenlik ve ödeme sistemleri, e-ticaret pazarlama sistemleri, e-ticaret ve çevrimiçi reklam

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Makaleler

Notlar

makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 E-ticaret kavramının ve gereksinimlerinin kavranması
ÖÇ02 İş modellerinin kavranması
ÖÇ03 E-ticaret web sitesini geliştirebilmek
ÖÇ04 E-ticaret sistemlerindeki güvenlik açıklarını tanımlayabilmek


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 E-ticaret kavramı İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 E-ticaret altyapı gereksinimleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 E-ticaret ve ağlar İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Kablosuz uygulama protokolü İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Destek zinciri yönetimi İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 İş modelleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Atomik iş modeli ve e-ticaret İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Çevrimiçi ödeme sistemleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Çevimriçi pazarlama yöntemleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Elektronik veri transferi İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 E-ticarette güvenlik açıkları İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Dijital sertifikalar ve Dijital imzalar İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 E-ticaret sitesinin geliştirilmesi 1 İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 E-ticaret sitesinin geliştirilmesi 2 İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS