CEN418 Introduction to Optimal Control

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN418
Ad Introduction to Optimal Control
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. RAMAZAN ÇOBAN


Dersin Amacı

Temel seviyede optimal kontrol sistemleri tasarlayabilme

Dersin İçeriği

Giriş. Değişkenler hesabı. Doğrusal, Karesel optimal kontrol sistemleri. Ayrık zamanlı optimal kontrol sistemleri. Pontryagin Minimum Prensibi. Kısıtlı optimal kontrol sistemleri.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

OPTIMAL CONTROL SYSTEMS, Desineni Subbaram Naidu, CRC Press, 2002.

Notlar

OPTIMAL CONTROL SYSTEMS, Desineni Subbaram Naidu, CRC Press, 2002.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sürekli zamanlı karesel optimal kontrol sistemi tasarlayabilme
ÖÇ02 Ayrık zamanlı optimal kontrol sistemleri tasarlayabilme
ÖÇ03 Pontryagin Minimum Prensibini kavrama
ÖÇ04 Sistemlerin durum uzayı gösterimi
ÖÇ05 Kontrol Performans ölçütleri
ÖÇ06 Optimal kontrol kanunu


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 1
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Değişkenler hesabı Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Matematiksel Değişkenler hesabı Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Doğrusal, Karesel optimal kontrol sistemleri Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Doğrusal, Karesel optimal kontrol sistemlerinin analizi Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Ayrık zamanlı optimal kontrol sistemleri Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Ayrık zamanlı optimal kontrol sistemlerinin analizi Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Pontryagin Minimum Prensibi Sorular Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması, ev ödevi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev, Proje / Tasarım
9 Pontryagin Minimum Prensibinin analizi Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Optimal Kontrolde Pontryagin Minimum Prensibi Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Kısıtlı optimal kontrol sistemleri Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Kısıtlı optimal kontrol sistemleri analizi Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Kısıtlı optimal kontrol sistemlerinin matematiksel analizi Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 tekrar Ders notlarının okunması, ev ödevi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Problem çözümleri Sorular Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Exam Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Exam Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS