CEN442 Signal Processing for Computer Engineers

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN442
Ad Signal Processing for Computer Engineers
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. RAMAZAN ÇOBAN


Dersin Amacı

Sinyal işleme yöntemlerinin bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanımının anlaşılması

Dersin İçeriği

Dijital sinyal kavramı ve dijital sinyal işleme yöntemleri, kesikli ve sürekli sinyaller ve sistemler, zaman alanı sinyaller, Fourier serileri, Z transform, dijital sinyallerin örneklenmesi, çok boyutlu dijital sinyallerin işlenmesi

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Signals and Systems - Oppenheim & Wilsky

Notlar

Signals and Systems - Oppenheim & Wilsky


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kesikli ve sürekli sinyal kavramlarının kavranması
ÖÇ02 Sinyal işleme yöntemlerinin öğrenmesi
ÖÇ03 Sinyal işleme yöntemlerinin bilgisayar mühendisliği problemlerine nasıl uygulanacağının kavranması
ÖÇ04 Rastgele girdileri olan LTI sistemlerini analiz etme


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kesikli Sinyaller İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Sürekli Sinyaller İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Konvolüsyon ve Fourier transform İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
4 Spektrum Gösterimi İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Dijital Filtre tasarımı İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 Örnekleme Teorisi İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Yeniden yapılandırma İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Filtreleme Yöntemleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Çoklu oran dijital sinyal işleme yöntemleri İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Z transform gösterimi İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
12 Sinyal işleme algoritmaları İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Benzetim
13 Çok boyutlu dijital sinyal işleme İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Ses sinyalleri üzerinde örnek uygulamalar İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
15 Görüntü üzerinde örnek uıygulamalar İlgili ünitenin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS